is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hersenvermoeienis de spieren doet vermoeien, maar ook dat het omgekeerde het geval is, en dat na sterke spierinspanning ook de hersenen vermoeid zijn. Onmiddellijk na een gymnastiekles een moeilijk studievak onder handen te nemen, achten wij beslist verkeerd. Een methodisch uitgevoerde gymnastiekles is overigens niet te vergelijken met natuurlijke lichaamsoefeningen, zooals loopen, springen, zingen, juichen en spelen, die zoomogelijk in elke pauze moeten uitgevoerd worden.

Als lichaamsoefeningen en spelen goed en doelmatig worden toegepast, kunnen zij krachtige hulpmiddelen zijn bij de bestrijding van de geestelijke overlading.

Netolitsky, een groot voorstander van de lichaamsoefeningen en spelen, beschrijft de goede gevolgen als volgt:

„de lichaamsoefeningen en spelen vormen het karakter van de kinderen en kvveeken de volharding aan. De geestkracht ontwaakt en de vroegrijpheid wordt voorkomen, het geblaseerd zijn verdwijnt, eigenzinnigheid en pedanterie worden gebroken; de neiging tot opschik vermindert. Verder wordt door de spelen de oplettendheid en het snel besluiten bevorderd en doen zij een collegialen geest ontstaan. Daar, waar de spelen reeds burgerrecht hebben verkregen, ziet men volgens N. de verweekelijking en de overdreven angstvalligheid verminderen of verdwijnen en plaats maken vooi juichen en springen, en de teere ledematen worden krachtig, en krijgen meer weerstand.

Als men een kind lichaamsoefeningen laat verrichten, dan is de bedoeling die men met die oefeningen heeft, deze, dat men wil trachten het lichaam te harden, sterk te maken, in één woord, men tracht het kind zóó te veranderen, dat het meer bestand wordt tegen schadelijke invloeden.

Deze verandering, deze verbetering van constitutie