is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in hun eigen belang en in de t weede plaats in dat van de andere schoolkinderen. Bij gezonde kinderen zal het zien van dergelijke spierbewegingen niet erg hinderen, maar bij kinderen met overprikkeld zenuwstelsel, met bleekzucht enz. kan het zien van dergelijke spiertrekkingen aanstekelijk werken en kunnen soms schoolepidemieën van deze ziekte doen ontstaan.

Hysterie. Vele, en misschien de meeste leeken hebben, zéér ten onrechte, de eigenaardig zonderlinge opvatting, dat Hysterie hetzelfde zou beteekenen als een ziekelijk verhoogde erotische aanleg. Hysterie is een ziekte waarvan men de oorzaak zoekt in uiterst fijne microscopische veranderingen in het weefsel van hersenen en ruggemerg en is overigens zóó gecompliceerd in hare verschijnselen, dat een uitvoerige beschrijving boekdeelen zou vullen. Er bestaat bijna geen ziektebeeld dat ook niet door Hysterie kan geïmiteerd worden. Een kind kan bijv. vele verschijnselen vertoonen van vallende ziekte en toch niet aan epilepsie lijdende zijn. Het kan in een ander geval spiertrekkingen vertoonen in het gelaat, in de armen en beenen, zoodat men geneigd zou zijn te denken aan St. Vitusdans, en toch blijkt bij ernstig en langdurig onderzoek dat het kind niet aan Chorea, maar aan Hysterie lijdende is.

Daar nu Hysterie, Chorea en Epilepsie enz. soms moeilijk van elkander te onderscheiden zijn, zoo is het misschien het beste, dat de onderwijzer zich alleen maar beperkt tot het aandringen op geneeskundig onderzoek, zoodra hij een onverklaarbare wisseling van humeur of opvallende handelingen bij leerlingen constateert. Staat de diagnose van Hysterie vast, dan moet zoo mogelijk het kind van de school verwijderd worden en in 't bizonder acht gegeven worden op kinderen die voor nerveuze stoornissen gedisponeerd zijn.

24