is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•male ontwikkeling van het lichaam en van den geest, d. i. dus slechts 17,5°o normale kinderen.

I)e directe nakomelingschap van de tien families die geen, of een zéér matig gebruik van alcohol maakten, bestond uit 61 kinderen. Van deze 61 stierven slechts vijf aan lichaamszwakte en van de overige 56 kinderen vertoonden slechts zes ziekteverschijnselen, waarvan twee kinderen aangeboren gebreken hadden. De overige vier, leden aan lichte aandoeningen van het zenuwgestel. De andere vijftig kinderen, d. i. dus 81,9% hadden eene normale ontwikkeling van het lichaam en van den geest.

Bij de eerste groep kinderen dus slechts 17.5 0/0 gezonden, bij de tweede groep 81.9% gezond, d. i. dusbijna vijf maal meer gezonden.

Natuurlijk zijn deze cijfers niet altijd toepasselijk op alle afstammelingen, maar het is toch door vele waarnemingen bewezen, dat het sterftecijfer voor de kinderen van drinkers bizonder groot is en dat de kinderen die overblijven, voor een groot deel een treurige verzameling uitmaken van lijders aan zielsziekten, aan Tdiotismus, aan vallende ziekte en aan een abnormaal zenuwstelsel en dat slechts een zéér klein deel opgroeit tot nuttige leden van de maatschappij. Duideljjk valt hierbij in het oog, dat de drankzucht of liever de ziekelijke aanleg erfelijk 'is en dat zjj zich van geslacht tot geslacht overplant, tot eindelijk het defecte ras uitsterft.

Het spreekt van zelf, dat sedert de oogen van een deel van het publiek geopend zijn voor de verschillende ziekteverschijnselen die het alcoholisme ten gevolge heeft en van de groote schade die daardoor aan de geheele maatschappij veroorzaakt wordt, door velen ook gezocht is naar

26