is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staat daarentegen met groote gestrengheid toegepast.

Deze alcoholwetten die in Noord-Amerika werden toegepast, kan men terugbrengen tot 3 systemen, die zich onderscheidden al naar gelang zij het beginsel bevatten van:

le. het algemeen verbod door den Staat, wel te verstaan niet van de vereen igde staten, waaruit NoordAmerika bestaat, maar van iederen staat afzonderlijk, de zoogenaamde State Prohibition, het principe dus van de volkomen onderdrukking van alcoholische dranken, zoowel van het gebruik als de bereiding, den invoer, doorvoer en uitvoer.

-e. het plaatselijk verbod door een gemeente, de zoogenaamde Local Prohibition, d. w. z., dat'de stemgerechtigde inwoners van eene gemeente, door stemming kunnen verklaren of de verkoop van drank in drankhuizen, binnen een bepaalden omtrek al of niet geoorloofd is.

De beslissing hangt hier dus af van de kiezers. 3e. hooge belasting op den alcohol en het vergunningsrecht voor een beperkt aantal drankhuizen, de zoogenaamde High Li een se.

Deze bestond dus in het heffen van eene hooge vergunningsbelasting en in het regelen van het aantal vergunningen en wel ongeveer in de verhouding van ééne vergunning op de 500 inwoners.

Deze wetten werden niet in alle staten, maar slechts in enkele toegepast, zoodat men over het resultaat geen juist oordeel kan vormen.

Eene beschrijving van de verschillende ondervindingen, die men met deze verschillende systemen heeft opgedaan, zou te ver voeren. Volgens de algemeene opinie echter in Amerika, zijn de beste drankwetten: