is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omstandigheden zijn kalmte moet bewaren. Als men zijn kalmte verliest, wordt de omgeving ook zenuwachtig en als men wèl kalm blijft, kan men alles van zijne assistenten gedaan krijgen. Men heeft tijd zijn geheugen te raadplegen en de lijder zelf, zal in de eerste en voornaamste plaats van de wel doordachte en niet overhaaste raadgeving en hulp profiteeren.

Een andere regel dien men altijd volgen moet, bestaat hierin, dat men nooit te veel moet doen, maar dat de eerste hulp zoo eenvoudig mogelijk zij. Als bijv. een kind valt en niet op kan staan, zoodat het vermoeden voor de hand ligt, dat het zijn been gebroken heeft, dan moet men als men twijfelt, handelen alsof het werkelijk zijn been gebroken heeft. Blijkt later, dat er geen beenbreuk maar bijv. alleen kneuzing bestond, dan heeft men den lijder in ieder geval een noodeloos pijnlijk onderzoek bespaard.

Verder denke men er aan steeds te zorgen, dat onnutte toeschouwers zoo mogelijk verwijderd worden.

Wordt men geroepen de eerste hulp te verleenen bij eene verwonding, dan zal deze hulp verschillend zijn naar gelang van de plaats en de grootte en den aard der verwonding. Hoe verschillend deze handelingen ook mogen wezen, toch worden ze alle beheerscht door eenige vaste regelen die wij niet uit het oog mogen verliezen.

Zoo zullen wij er steeds met de meest mogelijke nauwkeurigheid voor moeten zorgen, dat bij het verbinden geen smetstof in de wond gebracht wordt. Als een besmet mes eene verwonding veroorzaakt heeft en de wond goed gebloed heeft, dan mag men aannemen dat het uitstroomende bloed het vuil weggespoeld heeft dat door het mes enz. in de wond was gedrongen; er heeft dus eene zelfreiniging plaats gehad.

Wordt de wond verbonden met verbandmateriaal, dat