is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staat men voor eene belangrijke bloeding, dan beginne men met een ferme hoeveelheid zuivere ontvette watten, min of meer samengedrukt, droog op de wond te drukken en dit zoo mogelijk met een gazen of ander soort windsel krachtig te fixeeren. (De meeste menschen zijn veel te zuinig met het gebruik van watten). Bloedt dit verband spoedig door, dan brenge men daaroverheen een tweede doelmatige hoeveelheid samengedrukte watten en fixeere dit eveneens en krachtig met een windsel. Sijpelt ook dit verband door, dan besteede men niet te veel tijd aan het opzoeken van de toevoerende slagader, maar passé met een zakdoek (zoo mogelijk met een elastieken bretel) bovengenoemde handgreep toe en late tevens den bloedenden arm of het bloedende been omhoog houden, waardoor de toevoer van bloed naar de wond zéér verminderd wordt.

Bij alles wat men doet, moet men evenwel nooit ruw te werk gaan en dit geldt ook in het bizonder voor het snoeren met den zakdoek. Iemand, die zonder hooge noodzakelijkheid en onbesuisd een snoering met den zakdoek toepast, zal aan menigen jeugdigen lijder zéér onaangename oogenblikken en zelfs koudvuur kunnen bezorgen.

Bij de spuitende slaapbeenslagader aan het hoofd, is uit den aard der zaak de bovenbeschreven zakdoek-compressie niet aangewezen ; men gebruikt hiervoor een afzonderlijk drukverband, dat zich beter laat demonstreeren dan beschrijven.

Voor mogelijke ongevallen is het dus aan te raden, steeds een verbandkistje in voorraad te hebben, dat eenvoudig en onberispelijk zindelijk moet wezen.

Uroote, gecompliceerde verbandtrommels, met verschillende soorten van gaas, vele groote en kleine windsels, jodoformpoeder en jodoformverstuiver, verschillende soorten