is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleederen, moet men zooveel mogelijk zorgen dit voorzichtig te doen en de brandblaren niet open te scheuren. Eene gebrande huid is zéér vatbaar voor besmetting en als bij het ontkleeden het vuil en het stof uit de kleeren in de open brandwonden gewreven wordt, is de kans zeer groot dat het genezingproces hierdoor ongunstig verloopt. Bij het verbinden van brandwonden moet men dus om dezelfde reden de brandblaren niet doorsteken, maar zooveel mogelijk sparen en de wond eenvoudig bedekken met een laag zuivere slaolie of raapolie en watten. Is geen olie bij de hand, dan poeiere men met aardappelmeel of bedekke alleen met een laag watten. Nooit wende men zoogen. brandpleisters aan.

Als ongebluschte kalk met water in aanraking komt, d. w. z. met eene hoeveelheid water die even voldoende is, de kalk te blusschen, ontstaat een groote hitte die brandwonden kan veroorzaken; komt echter eene kleine hoeveelheid ongebluschte kalk in aanraking met een zéér groote hoeveelheid water, dan zal die warmteontwikkeling veel minder duidelijk of in het geheel niet worden waargenomen.

Is kalk in het oog geraakt en weet men niet zeker of het gebluschte of ongebluschte kalk is. dan handele men alsof het ongebluschte kalk is en spoele het oog uit,' bij voorkeur met slaolie of raapolie.

Slaolie is evenwel meestal niet bij de hand en in dat geval spoele men het oog vlug uit met zéér groote hoeveelheden water. Als ongebluschte kalk in het oog komt, komt het niet in een droog, maar in een vochtig oog terecht en beginnen de daar aanwezige vochten onmiddellijk hun hlusschingswerk en kan door de hitte die daarbij ontwikkeld wordt, binnen enkele minuten, uitgebreide verbranding van het oog ontstaan. Men mag