is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Door de Regeering is bepaald, dat dit leerboek, hoewel geschreven voor de leerlingen der School tot Opleiding van Inlandsche Artsen, ook voor anderen aan het Depot van 's Lands Leermiddelen verkrijgbaar zal worden gesteld. Dit maakt een enkel woord vooraf gewenscht.

lerwille van mijne Europeesche collega's werd er onder het afdrukken nog het een en ander aan toegevoegd, dat ik niet in mijne lessen pleeg te behandelen.

liij het bewerken der slof werden natuurlijk verschillende grootere en kleinere hand- en leerboeken over gerechtelijke geneeskunde geraadpleegd. Mijn eigen ondervinding is niet op alle punten voldoende, om bet zonder deze te kunnen stellen. Speciaal werd het handige, zeer praktische werkje van Yibert, Précis de médecine légale, 1908, gebruikt: sommige gedeelten werden zelfs vrij wel geheel gevolgd.

De afbeeldingen zijn ontleend aan die verschillende werken, met uitzondering van de drie curven, welke afkomstig zijn van eigen, nog niet gepubliceerde onderzoekingen. Het was namelijk in. i. niet noodig om, ten koste van veel geld, eigen waarnemingen Ie reproduceeren.

Batavia, October 1908.

ROLL.