is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADZ. 07

4. Beroepsgeheim

Het zich beroepen op zijn beroepsgeheim 37

Wat is het beroepsgeheim? 3°

Hoe te handelen tegenover levensverzekeringsmaatschappijen? 39

Aangifte geboorte onwettig kind 40

Aangeven van misdrijven 41

Geheimhouding in gerechtelijke gevallen 43

5. Schadeloosstellingen voor deskundigen 45

Tarieven en reglementen hiervoor 46

Inleiding.

B. MATERIEEL GEDEELTE

56

I. Doodslag (moord)

Strafrechtelijk begrip

Fri'(|uentie ^

Venlechng

A. Doodelijke verwondingen 58

1. Welke is de doodsoorzaak 59

A. Directe of primaire doodsoorzaken 59

Vernietiging, /.ware beschadiging of mechanische belemmering (ophelling)

der functie van één of meer voor het leven absoluut noodige organen. 59

Verbloeding 59

Inhibitie, shock en commolio cerebri 60

(;o

Syncope ~

Luchtembolie

Vetembolie

1$. Indirecte of secundaire doodsoorzaken 63

Ontstekingsprocessen in verschillende organen en van weivliezen 63

Accidenteele wondziekten 63

Uitputtiug door langdurige ettering, exhaustio 65

Embolie

Autoïntoxicaties

Traumatische Spïïlapoplexic 'jfi

Traumatische klepvliesgebreken 65

Traumatisch aneurysma 60

2. Is de doodsoorzaak het gevolg van de verwonding? 66

A. Onderscheid tusschen intravitale en postmortale verwondingen 66

Algemeene symptomen (oligaemie, bloedaspiratie en vetembolie) 66

Locale symptomen (ontsteking, reparatie, regeneralie, bloeding, retractie

der weeke deelen) ^

1. Bloeding ^

I. Intravitale en agonale verwondingen zonder bloeding 69

11. liet uitblijven van bloeding, omdat de drijfkracht van het

hart op het oogenblik der verwonding ophoudt te bestaan 70 li. Het uitblijven van bloeding, omdat het vaatstelsel over

groote uitgestrektheid verwijd wordl 70

c. Het uitblijven van bloeding, omdat de geheele bloeds-

hoeveelheid minder wordt 72