is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yü'T,ïedT """f6- 3 u,e" "iel le b0,en bovendien

r r rr d:, t

ST r de m'"ler"JtC a'"°rileU- "Sl * wertoaledt

mJr.rf;v "***** Mbe" '""me"-d,e""

,'■ ' k»»«"8e»one gevalle,, kan Je anlorileit, die de declaraties L

!ti"d de uverneur"®el,eraal ook aan va,, ■, landswet!

o Personen vergoeding toekennen. ^ 06201

vjsa Ilrf 'LklS°S ,R96' "»• «•"' ™* tel opmaken van

eperta, vei klaringen, rapporten enz.

Noor verschijning ter terechtzitting geldt Staatsblad 1884 „o ,

aan Inlandsche deskundigen van f l - .of /T 884> f waarm

plus reisknsipn tn»m>L ï j ' Per ° schadeloosstelling

reiskosten toegekend wordt en Staatsblad 1884, „o. 14, . 8

'-uropeesche getuigen en deskundigen / 5 — tol f «j _ i

toegekend wmvlt l i i ' ... ' ' daags plus reiskosten

^re'fc ew w°e'te

ZiST ld896ee"! WST "d" f ei™^rapport krachtens

. i»a oi 140 kan worden toegekend.

B IN BURGERLIJKE ZAKEN.

^otrrr r'"ba"k? ir"™art-49 ,™ s'*8181" ">«.

/, noo„siens / 5._ pt.r uur schadeloosstelling.

Noor de Inlandsche rechtbanken / 1.— t0t f 3 npr vwüü i

Staatsblad 1858, n°. 13. vacatie, krachtens

mm * |~„,

"""

«elk, het onderzoek lieeft hevolen, doch niel h^geTdanTö - l0nl""1"1- van ,leD rW. uur, tul de aan hen opgedragene werkzaamheden hesleed ' ' ^

Het gedeelte van een uur wordt voor een geheel gerekend.