is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schedel: voor liet tot stand konion van eon fractuur is een belasting noodig van 650 K. G. in de lengte, en ózü K. G. in de breedte.

Humerus breekt (bij vrouwen) door een druk van 000 K. G., werkende in de lengterichting ; bij belasting in liet midden en ondersteuning aan de uiteinden door 275 Iv. G

hemurdia, liyse breekt door een druk van 750 K. G., werkende iu de lengterichting; bij belasting in liet midden en ondersteuning aan de uiteind n door 400 K. G.; de hals breekt bij een druk iu de lengterichting van 80») K. G. by mannen en van 500 K. G. bij vrouwen. 0.ssa pubis breken hij een druk van 250 K. (J. op de symphvse.

Fig. 20. Berstingsbreuken van den schedel; verloop der breuken meridionaal door tubera pariëtalia; begin aan tuhera en naar boven en onderen uitstralend; basis vrij (jong kind !).

Schedelfracturen door val op het hoofd uit de eerste verdieping; kind van 18 maanden; stierf kort er na.

Geen laesies van de huid; groot extravasaat onder de weeke deelen, het sterkste beiderzijds in de slaapstreek; rechts een dubbele, links een enkelvoudige doch zich in tweeën splitsende fissuur in het pariëtale ; naar onderen toe gaan beide fracturen over in een onregelmatige verbrijzeling van het achterste gedeelte der squama temporalis. Beide fracturen gapen het sterkste aan het tuber pariëtale en papen nog meer bij druk op den schedel. Dura en pia ter plaatse van de fracturen gescheurd ; door de scheuren kwam hersenmassa te voorschijn; de hersenen diep ingescheurd, overeenkomstig de fractuur; cortex daar ter plaatse, en elders op vele plaatsen, gecontundeerd; overal uitgebreide intermeningeale bloeding.

Fig. 21. Berstingsfracturen van den schedel; verloop der breuken meridionaal, ongeveer in fronto-occipitale richting; grootste gaping (begin) aequatoriaal van drukpool.

Val van een zwaar lichaam op het hoofd ; dood binnen weinige uren. Twee gescheiden fissuren van den schedel, lle eene begint op de grens van hel voorste en middelste derde van den pijlnaad als een diastase van dezen naad, loopt rechts van den vroegeren voorhoofdsnaad door tot in het dak van de orbita om te eindigen in de lamina papyracea. De tweede begint rechts op de grens van het middelste en achterste derde van den pijlnaad als een haarfijne, naar achteren toe wijder wordende fissuur in het rechter pariëtale, gaat dan over in een diastase van het achterste gedeelte van den pijlnaad en van het linker gedeelte van den lamhdanaad om als een haarfijne fissuur te eindigen in de linker achterste schedelgroeve. De schedel is verder intact. De 2.5 cM. lange wond in de Weeke schcdelbekleedselen hg boven het middelste derde van den pijlnaad.