is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze regionen kunnen ook getroffen worden hij doodslag (moord) ('), ofschoon hel daarbij gewoonlijk anders is en het lichaam up meerdere plaatsen getroffen wordt, * terwijl omgekeerd ook zelfmoord mogelijk is door een schot boven in het hoofd' en in het achterhoofd (gevallen medegedeeld door v. Hofmann : zie fig. 60 en 6l).

Natuurlijk is een zeer gewichtig punt hel zoeken naar de kenmerken

van schoten a bout touchant, want blijkens de ervaring pleegt de zelfmoordenaar het wapen tegen het uitgekozen punt aan te drukken (zie de kenmerken op bl. 119). Uitzonderingen, waarbij het schot op zekeren afstand gelost werd, dank zij het treffen van bijzondere maatregelen, zijn ook hekend. Een moordenaar kan echter a bout portant een schot

Fig. 60. Zelfmoord door een revolverschot, loodrecht 'ossen' zoodat b. v. aan gericht op het rechter pariëtale, ongeveer midden op ^en buitenkant van den het hoofd. arnj tatouage bestaat en

deze ontbreekt aan de

opening aan den binnenkant en aan die in de borst, in gevallen dat de persoon slapende werd verwond. Talouage wijst derhalve niet altijd op zelfmoord fatouage is zelfs regel in gevallen van dubbelen zelfmoord van verliefden (zie fig. 25 op bl. 116) waarbij toch een der twee personen (de vrouw) door den ander gedood wordt.

Tatouage kan uitblijven, wanneer het indringen van kruitdeeltjes belet wordt door kleeren of haren dan wel doordat de kruitlading te zwak is. In gevallen, dat tatouage ontbreekt, is het noodig proeven te nemen met het (vermoedelijke) wapen en de gebruikte patronen.

Zelfmoordenaars kunnen zich meerdere revolverschoten toebrengen b. v. 2 schoten m de borst en 1 in het voorhoofd, 2 schoten in het hoofd, 4 in den mond (halswervelzuil) en daarna in den rechter slaap, enz. Hoe kleiner het kaliber van de revolver is, des te meer wonden kunnen zij zich in het

(') Een 10-tal jaren geleden obduceerden wij een man, die tijdens een rampokpartij toevallig een schot in den mond kreeg en verder geen verwondingen opliep; teekenen van een schot 4 bout portant ontbraken; de kogel was blijven zitten aan ,1e voorvlakte van de halswervelzuil. Het wondkanaal verkeerde in putride ontsteking.

Bij de obductie werd als doodsoorzaak gevonden een croupeuse pneumonie, in het stadium der grijze hepatisatie; hij was reeds ziek, toen hij het schot ontving (zie bl. 87).

ij ïeten i e mogelijkheid open, dat de esitus in de hand gewerkt was door de putride infectie van het wondkanaal doch meer niet.