is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

centrale stuk (omgeven door een parallele buigingsbreuk), in zijn geheel naar

binnen gedrongen worden en gaan hier de meridionale divergeerende berstingsfracturen van uit.

Bij een val van groote hoogte op het hoofd vindt men het laatste type, zooals reeds gezegd werd; door de groote kracht kan het beeld echter onduidelijk zijn, doordat de schedel in te veel stukken breekt, zonder dal noemenswaardige laesies van de huid ontstaan. Aan de sectietafel is het vaak

rip. wee gevallen van val op het hoofd; parallele en meridionale fracturen om

en door de pool van drukking.

onmogelijk alle fracturen te zien en te zeggen met welk punt de schedel den grond raakte, doch later, nadat men de weeke deelen heeft laten wegrotten en de stukken van den schedel zoo noodig aan elkaar gekramd heeft, is het gewoonlijk wel mogelijk, doordat dan fijne fissuren zichtbaar zijn, welke eerst niet gezien werden.

V alt iemand plat neer dan wordt in den regel niet alleen de schedel, doch ook de thorax gelaedeerd (talrijke ribfracturen) en ziet men aan het bekken dat de alae ossium ileoruiu afbreken, de symphyse scheurt en dwarse of s< Imine fracturen van sacruni en ossa coxae ontstaan.

Komt de persoon op de voeten te recht, dan ziet men niet alleen fracturen van de beenderen der onderste extremiteiten (fract. calcanii, fract. malleornm, luxatie van de voetwortelbeenderen) en van het bekken, doch ook wel een ringvormige fractuur om het achterhoofdsgat ontstaan, soms gecombineerd met geïsoleerde breuken van de partes orbitales van het voorhoofdsbeen en van hel ethmoïd (bl. 109). Bovendien kunnen nog laesies ontstaan, doordat na het neerkomen op de voeten de persoon met kracht met zijn geheele lichaam tegen den grond slaat.

Soms vindt men naast fracturen, ruptuur van spieren, en lurnties.

Bijna altijd vindt men ruptuur van inwendige organen en wel van meerdere organen tegelijk, in de eerste plaats van de lever, welke in dergelijke gevallen zoo goed als altijd scheurt; dan volgen in afdalende frequentie de milt, de