is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men vindt opgegeven, dat in dergelijke (verschel) gevallen de lijkstijfheid srcr krachtig is (en zeer spoedig optreedt): ook de linker ventrikel vertoont een sterken rigor. Het bloed is swartrood, dunvloeibaar, doorschijnend (lackfarbig) en met vatbaar voor postmortale arterialisatic. De longen doen zich voor als twee groote, vaste, zwartroode coagula, doordat zij het beeld van sterke veneuse hyperaemie vertoonen z. a. dat elders beschreven is (bl. 158).

Naast een serense leplomeningtlis (bl. 81), welke vaak wordt aangetroffen, vonden sommige onderzoekers veelvuldig afwijkingen van hel myocard (praedisponeerend moment?) cn uitgebreide bloedingen m de huid (van den schedel!). in de pia, in het slijmvlies van de halsorganen, subpleuraal, subepicardiaal en subcndocardiaal.

Wanneer men derhalve sectie verricht heeft op een lijk, dat in de buitenlucht gevonden werd en men hierbij geen bepaalde doodsoorzaak vond, doch min of meer volledig het hierboven beschreven beeld (subsereuse en subendocardiale bloedingen!) dan zal men in zijn epikrisis zeggen, dat het lijk geen teekenen van gepleegd geweld vertoont en er geen bepaalde doodsoorzaak is aan te wijzen, doch dat het mogelijk is, dat de persoon overleden is aan een zonnesteek of een warmteberoerte.

2. VERBRANDING.

Verbranding geschiedt door de werking van vuur, door contact met een heet lichaam of een heete vloeistof (gesmolten metaal, kokend water enz.), door contact met een heet gas of niet een heeten damp, terwijl ook nog verbranding door stralende warmte voorkomt.

Verbranding geschiedt zoo goed als altijd bij ongeluk. Toch zijn er in de litteratuur ook eenige gevallen van zelfmoord (krankzinnigen!) en doodslag (moord) op deze wijze te vinden; in het laatste geval waren de slachtoffers eerst dronken of op een of andere wijze bewusteloos gemaakt.

De verschijnselen zijn in het algemeen afhankelijk van den graad en van de oorzaak der verbranding en van den tijd sedert de verbranding verloopen; de locale hebben voor de diagnose veel meer waarde dan de algemeene.

Mammen geven uitgebreide, onregelmatige en weinig scherp begrensde, soms zeer oppervlakkige, in principe van beneden naar boven reikende verbrandingen; de haren en nagels worden verzengd en verkoold; hier en daar vindt men roet. De plaatsen, welke door nauwsluitende kleeren omgeven zijn, blijven gewoonlijk gespaard. Door het in brand geraken der kleeren kan het eigenaardige verschijnsel van het lekken der vlammen zijn typisch karakter verliezen.

\ lammen en brandende voorwerpen geven eventueel diepgaande verkoling van het lichaam; in den schedel kunnen gaten gebrand worden.

lleete lichamen geven circumscripte doch diepgaande veranderingen; de eschara is droog en vast.