is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooals bleek op het slagveld van Sedan, waar 5000 lijken van nienschen en 1200 van paarden te oppervlakkig begraven waren, zoodat de omgeving door den stank verpest werd en men tot overgieten met teer en petroleum en verbranding overging.

Het lijkje van een pasgeboren kind is uit den aard der zaak veel vlugger verasclit en wel iu 2 uren: betzelfde geldt voor stukken van ongeveer die grootte van een volwassene.

Hij de verbranding krimpt de huid en ook het onderhuidsche celweefsel zeer sterk, waardoor stootsgewijze de extremiteiten gebogen worden en de vlammen er om been kunnen spelen, zoodat de verbranding aan d<* beenen sneller gaal dan elders. Daarop barst de huid, het vet vloeit weg en ontvlamt, waardoor de verbranding bespoedigd wordt. Toch gaat de verbranding langzamer en onregelmatiger dan men zou verwachten, zoodat na een paar uur sleehls de huid en de oppervlakkigste laag der spieren verbrand zijn.

Hij groote branden (van kampoeng enz.) staan de cadavers aan de icwerking van een zeer hooge temperatuur (i000°) bloot, waardoor zij echter niet verasschen, doch min ol meer verkolen. Ook hierbij worden de ledematen gebogen (boksershouding van Devergie : door een temperatuur van 100°—160°) en de lippen opgetrokken, waardoor de tanden en het tandvleesch bloot komen.

Hg. 70. Boksershouding bij verbranding. Het lijk Lig in knieëlleboogsligguig naast de rails en rook niiai petroleum; naast het lijk stond een leege petrolcumkan. Geen teekenen van gepleegd geweld. Roet in de luchtwegen. Haren en kleeren (uitgez. één schoen) afwezig. Lichaamsoppervlak gebraden, gedeeltelijk gebarsten. Zelfmoord ol' moord?? Zelfmoord door hel begieten van kleeren met petroleum en aansteken, ol, het slaehtoller, dronken zijnde, met petroleum begoten en in brand gestoken??

Daarop berst de huid volgens een scherpe lijn, speciaal aan de buigvlaklen der gewrichten, doch ook wel in de raphe perineï en den achtersten omtrek van den introïtus vaginae (de scheur wordt grooter bij liet uit elkaar houden der