is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o;eboreii uit Inlandsche moeders, beenderen in m.M.

Temporale. Maxilla.

— ! !

(iiootste (Grootste Hoogte Lengte Mandi

hoogte breedte Grootste limbus corpus (spina . ,

& . . . r>uia. Nadere bijzonderheden.

I K|iiania voor squania lengte alveolanstot nasal. ant. ,

annulus (ongeveer pars petrosa. einde pro<-. tot punt proo.

I rvmpanicus. sagittaali. nasalis. zygom.)

IR. L. R. I L. R. L. I 1?. I- R. I- K- I-

I .j4") 27-(- 27 30 29-)- 21 2l-(- 29 29 41 +1 3 alveolen in iedere onder-

kaakshelft; nageltjes stek»*n iets boven vingertjes uit.

I 28 28 34 35 44— 44 23.5 22 31 + 31 4H 49.5 4 alveolen; nageltjes tut de

toppen.

32 32+ 21—)— 21 25-j- 24— 41 42 nageltjes reiken niet tot

aan de toppen.

■ >7 ->H (1) 4(jJ_(i| :(7 :{K 17 •> 23 26 ? 29 44 4ti nageltje» van duim en pink

geörolceu gebroken OVPr»iteteke«d-

■ •275 27 40 40 33 33+ — 44 44 :l alveolen; nageltjes Iw-

reiken vingertoppen niet.

l or, 25 42+Cl 41 (>) 34 34.5 20 25 31 31 44 45 3 alveolen; nageltjes reiken

tot aan vingertoppen.

I 29 29-4- 42((l) 42 (!) 40 88 28 24 88 88 50 51- 4 alveolen; nageltjes reiken

tot aan vingertoppen.

I 29.5 29.5 40 C1) 42 f1) 88 40 — 82 50 51 nageltjes steken boven

vingertoppen uit.

I 29.5 :jK+ 39 20 — 31 48+ 47.5 alleen nagel linker duim

reikt tot vingertop.

_ . 24 24 34.5 34.5 40.5 47 nageltjes steken iets uit.

24 23+ 31.5 31+ 47+ 47 4 alveolen; nageltjes steken

boven vingertoppen uit.

— . nageltjes steken boven

vingertoppen uit.