is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afstand tusschen de punten van het stuk koperdraad moet daarna met een bandmaatje of duimstok gemeten worden.

Heeft men geen rol- of bandmaatje, dan bepaalt men den omtrek van het hoofd met een touwtje en meet de lengte ervan met een duimstok.

3. Vaststelling van den toestand van de navelstreng (algemeene eigenschappen, die van het vrije einde en van de basis, eventueel van den navelring).

4. Vaststelling van den toestand der genitaliën (1j.

5. Vaststelling der lengte en consistentie der nageltjes (handen en voeten).

6. Algemeene inspectie (bloed, vernix caseosa; mekonium; faecaliën. zand e. d.; zoo noodig afwasschen; furfuratie, wrijven met roode of zwarte tloek; nagelsporen, wonden e. d.; nagaan of anus permeabel is).

7. Onderzoek van het caput succedaneum (plaats, grootte; insnijden).

8. Maken van multipele, diepe, dicht op elkaar staande, in de lengteas van het lichaam verloopende insnijdingen in de wangen (tot door het subcutane vet heen).

9. Openknippen van de mondhoeken, doorknippen van de rami mandibulae (kromme schaar).

10. Inspectie van mond■ en keelholte (laesies; corpora aliëna; praeparaatjes maken, indien er iets is, dat makroskopisch niet thuis te brengen is).

11. Afknippen van het tandiieesch van limbus alveolaris met kromme schaar, zoodat alveolen geopend worden; uitlichten van tandkiemen uit alveolen en tellen hoeveel gesloten alveolen er zijn (2).

12. Onderzoek, van de onderste femur-epiphysen dooi' opening van de kniegewrichten en blootleggen van de onderste femur-epiphysen; dwarse snede onder patella, bij rechthoekig gebogen kniegewricht, tot in het gewricht; klieving van alle zijdelingsche ligamenta; beiderzijds en tot op femur gaanda 3 c.M. lange snede naar boven; maken van dwarse, dicht op elkaar staande sneden door het kraakbeen der epiphyse tot de diaphyse bereikt is; meten van grootste afmeting der beenkern.

II. INWENDIGE SCHOUWING.

a. Schedelholte.

1. Doorsnijden van de weeke schedelbekleedselen, volgens den frontooccipitalen omtrek, tot op het periost en afpraepareeren ervan (letten op bloedingen onder galea); maken van multipele insnijdingen aan binnenzijde om naar bloedingen boven galea te zoeken.

(') By pasgeboren meisjes vindt men zoo goed als nooit afscheiding uit de vagina; volgens sommige auteurs treedt deze echter na enkele dagen als een gewoon physiologisch verschijnsel op.

Oedeem en hypostase van het achterste gedeelte van het scrotum komt regelmatig voor men mag ze niet voor een geboortegezwel houden!

(') Of bewaren en de weeke deelen laten wegrotten (bl. 34).