is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij doen zich voor als multipele, speldekop- tot boongroote, min of meer oppervlakkige, ronde of meer langgerekte defecten met herpen rand en een ode»», welke bedekt is met afschraapbaar, oud, bruinzwart bloed; is al het bloed gepeptoniseerd dan is de bodem grauwrood. Deze defecten zitten vaak m rijen op de toppen der plooien. Door continentie ontstaan donkerbruinroode of zwarte, onregelnmtige, landkaartachtige defecten in het maagslijmvlies.

ij komen herhaaldelijk voor bij levercirrhose, longemphyseem en alle verdere toestanden waardoor het tot stuwing in het maagslijmvlies komt, Bloedingen in het maagslijmvlies en haemorrhagische erosies hebben op zich zelf geen beteekems voor de diagnose: intoxikatie met een canstisch of 'roofCren al komm ** 1lit den nard der zaak hierbij zeer veelvuldig

ingeshk?Lzijn.IN ^ MAAG ^ afk°mstig ziJn uit de maaë zelve, ofwel

Bij een MASSALE BLOEDING (ulcus simplex) is het gestold tot een groot . zirartrood coagulum; bij BLOEDING UIT VELE KLEINE VATEN (ulcus ca.cmomatosum) doet het zich voor als kleine, bruinzwarte korreltjes [z. g. n. koffiedik (i)], omdat niet alles door het maagsap verteerd wordt daar in dergelijke gevallen de secretie er van zoo goed als altijd vermin erd is; wordt al het bloed door het maagsap opgelost dan gelijkt de maaginhoud op mkt. Rij DIAPEDETISCHE BLOEDINGEN (cirrhosis hepatis vulgans; haemorrhagische gastritis; As- en Hg-intoxikatie) is het bloed innig met het slijm, dat de mucosa bedekt, gemengd.

INGESLIKT BLOED is schuimend, wanneer het uit de longen afkomstig

is ook kan bij een fractura basis cranii bloed ingeslikt worden, doch dan is dat met schuimend. '

6. Perforatie van den maagwand.

ooJZ\eZn0'''m "" " "" *■" ** 0ptreden «

In het algemeen zal INTRAVITALE PERFORATIE leiden tot een acute exsudatieve, diffuse peritonitis van serofibineusen aard, terwijl een postmortale nooit tot ontsteking van het peritonaeum aanleiding geeft.

Niet altijd echter doet een tijdens het leven ontstane perforatie van

is deTfiT een/e^0nitis ontstaan <zie noot 5 op bl. 140) en niet altijd • de laatste aan de lyktafel te herkennen (zie dezelfde noot), doordat de

, m(,) het haemoglobine ontstaat eerst zuur haematine en dit wordt veranderd in haemosiderinen. In het lijk ontstaat uit de laatste allicht wat FpS ,,PhnnHn •awtoch i, „e kleur »lel „ie v,"tlZTiZ

kliniek gezien wordt, doch heeft het een groene bijtint. Daardoor werd hot h

de oude patholoog-anatomen, vaak niet in xjjn waL

dan, natuurlek geheel ten onrechte, de diagnose op gangraen van den maagwand.