is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Koesambi, uit wier zaden de benzaldehydblauwzuur bevattende Makassaarsche olie bereid wordt; de vruchten worden gegeten.

De wortelknollen van de katella, «le vruchten van den poetjoeng, de

■i«i o toonen en de vruchten van de koesambi worden gewasschen, gekookt

geroosterd of gedroogd om het CNH er uit te verwijderen, alvorens men

ze gebruikt (b. 114). Waar dit niet goed geschiedt, kan het tot intoxikatie

komen, vooial de kratokboonen staan, wat dit betreft, in een slecht blaadje.

on ,"rtoNHUiLVa? ^ Ttj°engV1'UChten als conserveeringsmiddel voor visch (>) berust An t r- K L 001 ZU" remmende werking op enzymen de rotting tegengaat- in

De werking van potas sepoeh is een locale door het gehalte aan CNK en aK„ en een algemeene door de resorptie van het CNH. De laatste werking is de voornaamste en is ook die, waardoor de genoemde plantendeelen intoxikatie geven.

De algemeene werking van het CNH moet derhalve nader aangegeven worden. b b

Zij bestaat in de allereerste plaats in een zeer hevige werking op de gangliencellen van het centrale zenuwstelsel, welke het intoxikatiebeeld beheerscht. Speciaal die van de medulla oblongata worden aangetast en bii groote dosis verlamd (bij kleine dosis eerst na een kortdurende prikkeling) en weer meer in het bijzonder die van de mguskernen; daarnaast worden ook de ganghëncellen van de rasomotorische centra en van het respiratiecentrum aangetast en ten slotte alle centra.

Deze werking berust op den invloed op de weefsels; de cellen verliezen door verlamming van het oxydase, het vermogen om O, aan het oxyhaemo, "ne °"ttr(*ken. zoodat zij sterven (het snelst de gangliencellen, het langzaamst de hartspiercellen) en het veneuse bloed evenveel 0„ en CO bevat als het arterieele. " 2

Ook het vermogen van de roode bloedlichaampjes om O., op te nemen wordt verminderd resp. opgeheven, doordat het cyaan zich methethaemoglobine \ 01 bindt tot cyctcDi-hctewoc/lobinc,

De lethale dosis van zuicer CNK is 0,150 g, doch, daar de pijpjes uit den handel onzuiver en min of meer veranderd zijn, ligt zij voor potas

(>) Encyclopaedie van N. I., ,11. IV. bl. 578 en Oreshoff, Ind. Vergiftrapporten n° 71 < Door liggen aan de lucht gaat al het CNH er niet uit (in Europa althans)' zoodat dei gelijke vruchten aanleiding kunnen geven tot intoxikatie (').

C) Kobekt, 1. c, dl. II, 1)1. 842.