is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

muizen 1 l cM '. of hij caviae 10 cM=. subcutaan in te spuiten; 18 dagen blijft het serum op Us bewaard, zijn toxische eigenschappen behouden (Buschke & Oergel, 1893) Ook het bloed als zoodanig kan men gebruiken [1,5-3 cM». voor muizen (>)], hetgeen een spoedige diagnose ten goede komt, doch beschikt men niet over de noodige dieren dan moet menden eerstgenoemden weg inslaan, c.q. het bloed naar het Geneeskundig Laboratorium te 11 dk-,-reden doen opzenden. Bloed, op ijs bewaard, blijft 7 dagen goed (Kartclis 1892) klagen de dieren binnen 24 uur tetanus en bestonden er geen duidelijke'afwijkingen in de nieren, resp. lijdt de persoon niet aan een chronische ntphritis [waarbij liet bloed eveneens bü witte muizen tetaniseerend werkt; Immehwahr (1891)1 dan bewust de tetanus de aanwezigheid in het bloed van tetano-toxine (c.q. van tetanus' bacillen). Is het resultaat negatief dan heeft men niet met tetanus van doen (>).

Het bacterioskopisch aantoonen van bacillen met eindstandige sporen in het secreet of in het uitkrabsel, van de wond, waarvan men veronderstelt, dat de infectie uitging' is reeds een vry zeker bewijs voor tetanus. Tetanusbacillen worden niet ontkleurd door de (tram sche methode.

Het strychnine verlaat als zoodanig liet lichaam, voor de helft langs de nieren en verder met het speeksel, de gal en de melk. De eliminatie begint reeds spoedig, zoodat men, bij toxische dosis, soms uit de urine reeds na 5 minuten strychnine kon afscheiden (3); zij is ook spoedig afgeloopen, vandaar dat, waar genezing volgt, deze snel intreedt (*); in 48 uur, hoogstens in 4—5 dagen, is alles geëlimineerd.

De fixatie geschiedt vooral in de lever; zij bevat in dier-proeven, bij eenzelfde hoeveelheid, 8 X meer dan de nieren en 11 X meer dan de spieren • in het bloed vindt men zoo goed als niets (Roger, 1892). Aan de lijktafel zal men derhalve in verdachte gevallen de lever, de beide nieren en de urine op de gewone wijze bewaren. Hoe snel de resorptie en fixatie plaats grijpt volgt wel daaruit, dat, in een geval van zelfmoord met strychnine en pul V- opii comp., dat binnen het half uur met den dood eindigde, in de lever strychnine aangetoond kon worden, doch geen opium-alkaloïden (5).

Strychnine verlaat het lichaam met het lijkvocht, zoodat men hier speciaal dit en alles wat er mede gedrenkt is (kist, aarde onder de kist of lijk) voor onderzoek moet bewaren; 1—2 K.G. aarde is voldoende. In zulke aarde is strychnine, zelfs bij aanwezigheid van tetano-toxine, door iemand, die met dergelijke onderzoekingen vertrouwd is (1)1. 149), chemisch, mikroskopisch en physiologisch eveneens aantoonbaar (Ipsen, 1895). Op den duur

(') v. Mering, Lehrb. d. inn. Medizin (1908), bi. 121.

,, J?'F0CK?! Vierteljahrs- f" 8er- Medizin, 3e Folge, dl. XVII (1899,, supplement, j . . l)eze dieren zijn uiterst gevoelig voor tetano-toxine, dat in voldoende hoeveelheid in het bloed van den teranus-lijder circuleert om ze ziek te maken (met een incubatie !)• strychnine komt nooit in voldoende hoeveelheid in liet bloed voor om er dieren door subcutane injectie mede te kunnen vergeven.

P) Kobeut, 1. c., TI, bl. 1158.

Omgekeerd kan het aantoonen van strychnine in de urine mislukken: zie noot 2 op bl. Soi.

C) De genezing geschiedt als regel snel en volledig, doch uitzonderingen hierop komen voor. \ ooral de nieren kunnen bij de eliminatie lijden.

(5) Taylor, 1. c., I, bl. 463.