is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wn (1891) onderzocht het lijk van een kind van een half jaar, aan hetwelk door het l>r i'ikr<TnT i "' "pelden en glasscherven waren toegediend. Het kind had veel dorst •■n toen Het Tr'd' ^ ** °ntlastinë: het we«erde vast voedsel; de ontlasting was dun vlrTi '• el' P" meel'onrustin» ('n ver'™r den eetlust. Na 5-6 .lagen had het

ï P,|n- w/nneer het ^haam gebogen werd. Met 10 dagen werd St braakte! loedeng en de ontlasting zwart en trad gedurende 2 dagen anurie op De daarot. ogende dagen werd het meer en meer onrustig, magerder en zakker en stirf S

paar darni Te v'^ "ntIastingen zaten 3 glasscherven en 2 spelden - een

1 aai dagen te \oien waren uit de luren 4 naalden gehaald.

m-lnrit d! obJuc"e.bleek een gastritis haemorrhagica te bestaan met, in de pars knn r f . bloedingen in het slijmvlies en. in den fundus, talrijke spelde-

'7';;° e um-a' we'ke rot op de serosa reikten en een zwarten bodem hadden terwijl et slUmvlies ei om heen sterk gezwollen was. In den oesophaguswand midden in 'en do ,r

den fundusvvand heen zat een naald: in de maag vond men venler 1 naaldeneen scherft

* - * — -

Bkonowsk! (1893) verhaalde van een knaapje van 12 jaar, in wiens maag en darmen multipele zweren en een eigenaardig soort zand gevonden werden • liet Hitste I n rt-gnu» I» Riisltiml dit „„„ en

Savery (1901, zag bjj een 2-tal kleine kinderen, die suikergoed gegeten hadden dat met glasgruisglinsterend was gemaakt, spoedig eene hevige Miikpjn weieMJ het

Mi 'ZZrT: !i", V' Voor-tadi» herhaaldelijk gebraitt wordt om t, trachten

een andei en zich zelf van het leven te berooven; vooral door vrouwen wordt he toegepast om te pogen hun mannen op te ruimen; veelal wordt er een fijn gestampte gelang voor benut, zoodat het poeder gekleurd is. Van 1874 1884 we,ate BnX

31-maal glaspoeder toegediend, veelal verborgen in brood, manisan, e. d. Volgens Lvox

—•= *■"«

Bjj hem is. naast andere door ons reeds aangehaalde gevallen, nog het volgende te vinden ten man werd ziek onder al de verschijnselen van intoxikatie meteenIStoiZ' en, t, h,j overleed ,n 48 uur. Het slijmvlies van de maag was rood, doch niet rimpelt n e.i maaginhoud werd een zekere hoeveelheid fijngestampt glas aangetoond en bh ' hemisch onderzoek geen ander irriteerend vergif (4).

In het garnizoen van Sitigkammg is het geval waargenomen van een Eur flankeur V» Oio stampt Bl„ p#ne„ ü

(■) \ ïerteljahrs. f. ger. Med.. 3" F, dl. II (1891), bl. 59.

wekten, d™ Me voon™T" » 'er-

Ö^Spsa: ttssuéss:

(2) \ irshow's Jahresberichte, 1893, I bl 505 (') Lancet. 1901, I. bl. 1152 en ir,r.-'

(4) Lyon, 1. c., bl. 488. case CCXL1V,

c.

O C'HRISTISON, l. c.. bl. (V»2.