is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet heeft een narkotische werking en Mst snêci'vil dé iTteien venvl-,,|erd wordt (bl. 114):

l.c., vermeldt onder 81 en "16 hl a leniha'lng <wn (bl. 391). Gkeshoff,

en _ib liet gebruik van gadoeng tot vergiftiging.

3. FIJN GEKNIPT MENSCHENHAAR EN FIJN GEKNIPTE SNORHAREN

VAN DEN TIJGER.

dan vSTtor„nogtobLt, k""' °""at " "0S * Van beke"'1 <» niet ^kelid betïnd d^ h , '? r*"*** Er " '"<*»

daarna weer ^ro„gd zou LrL^Z «

TX, IZTSi^ ™ « toevCi onS^r e°™

Tn li ' • m€n flgenllJk aan ^eze mededeeling niets heeft (3i

^zzi: z«s?z « ït^

frv^n in ofoof • i iMtuen kd.n. ddt de toedionin0,

vernietigen (*) " * * *«**•. Uat s,aan „et leven te

die "fZ'ï.E1' 'li' 7J"1;1-'6' * i". i»'latvanBram,

~ ■"*"■ -

(■) Mededeelingen uit 's Landsplantentuin, XIII (1894), bl. 76 en 86 ' ' m: Pharmaceutisfli Weekblad, dl. 42 a9f)ö) hl r«i

I d6\De Geneesheer in N. I.. ,11. U ,1887,, b, 574 '

het nemen van V^èno^tonS'^lnX ^0rdt '»?*»>«*». <lllt »"<* tot men, dat zjj negatief uitviplpn * ^ i • ( hneidkr, i. c., hl. 103 (1881) vindt

het ,„ip,e, „„

. A >■ IJ. W7, noot 4.

te ruimen, dÏÏh'SK >*"*> - » *"»«'' * .len .«■ (18761, 1,1. 378 en 2 ' ™ "«« in X. XXVI?