is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. VETHART (PIMELOSITAS CORDLS).

Deze aandoening is een onderdeel van algemeene vetzucht, doch gaat opvallend vaak gepaard met de reeds besproken arteriosklerose der artt coron. cordis en hare gevolgen; dit is begrijpelijk daar obesitas en arteriosklerose in het algemeen beide thuis behooren in de 2e helft van den bloeitijd van het leven. De vetophooping onder het epicard krijgt eerst beteekenis, wanneer, zooals in <le lessen over diagnostiek aan de lijktafel geleerd wordt, de vettige infiltratie aanleiding heeft gegeven tot makroskopisch zichtbaar uit elkaar dringen van de spiervezelen. Mikroskopisch blijkt dan echter, zelfs in zware gevallen, van druk-atrophie der spiervezels

. (llt feit verklaart geringe pathologische beteekenis van deze a wijking. In het algemeen is het van grooter nadeel, dat het hart in gevallen van algemeene vetzucht relatief te klein is en daardoor voortdurend een te sterken arbeid moet verrichten, dan dat het bindweefsel van het hart overmatig veel vet bevat.

Evenals onder physiologische verhoudingen de kamers altijd meer vet

in de subserosa bevatten dan de boezems en de rechter kamer altijd meer

dan de linker, ziet men ook onder pathologische verhoudingen vooral de

wand van de rechter kamer vettig geïnfiltreerd worden: makroskopisch kan

zij zelfs geheel uit vet bestaan, zonder dat de functie er bepaald opvallend onder had geleden.

Alleen een vethart, zonder andere afwijkingen, wordt slechts af en oe gevonden in gevallen van echten onverwachten dood (Lesser: 1-maal op de ,1 gevallen). Veel meer ziet men, dat het leidt tot een geleidelijk optredende dilatatie van den rechter ventricel, met langzamerhand optredende verschijnselen van insufficiënte van «le valvula tricuspidalis en asystohe. B.j mort imprévue vindt men gewoonlijk tevens arteriosklerose van de artt. coron. cordis; velen willen haar dan ook hieraan toegeschreven zien en ontkennen een invloed van de obesitas cordis erop

Daar men adipositas cordis even veelvuldig aantreft in lijken van personen. onverwachts, als in cadavers van hen, die niet onverwachts stierven pleit er alles voor om aan het vethart geen invloed op het ontstaan van'mort imprévue toe te kennen en deze op rekening der Coronar-sklerose te stellen.

Pimelositas cordis kan ook reeds tijdens de puberteit optreden; zy is volstrekt niet gebonden aan de tweede helft van den bloeitijd van het leven; algemeene vetzucht heeft men zelfs nog wel vroeger waargenomen. De beteekenis ervan in en vóór de p i ipi teit schjjnt ernstiger te zijn dan wanneer zy, zooals gewoonlijk, later optreedt

vnnlSU 7 7", 'n Pa Pn Kiel' °°k V6le kinderen van Europeanen zijn aan-

de T Vlufge,klnderen' ,Ue hun leeftijd vooruit zyn: tegen het begin van t na ■ p 8 en zy] aohter en worden opvallend dik en zwaar. Zulke vette kinderen t'i!" Europa zef gevoeh* te z«n vo°r een koud bad en een koud stortbad, waardoor zy in eens kunnen bezwijken aan hartverlamming [Brouardel (>)]. Daarom

('j Brouardel, La mort et la mort subite, 1895, bl. 118.