is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

warpn H9 n , J knuimn'(jm<*n-, op 150 gevallen van embolie,

ge\ allen afhankelijk van thrombose van de venae peri-uterinae 1.1 kraamvrouwen, met opvolgende embolie van de art. pulmonalis (Lunyen-

Si 2-3 weken na "et begin van Je thrombMe°»

De embolus is, waar hij een onverwachten dood veroorzaakt, bijna altijd

JfThS r,efcn rr en Sl6ChtS Wj h00ge «indeling uit eene arterie uit het hart: embolie van de art, puim. wordt dan ook het veelvuldigst

gezien. A indt men ergens een embolus f1) dan heeft men de plaats op te

zoeken van waar hij is gekomen; gewoonlijk gelukt dit en past hij

nog volkomen aan den thrombus, van welken hij werd losgescheurd. Dit

verband moet men steeds trachten aan te toonen.

Onder allerlei omstandigheden kan, zooals uit de lessen over algemeene pa ologie wekend is. thrombose en, in aansluiting hieraan, doodelijke embolie optreden. In bijna 60 % van de gevallen van vena-thrombose komt het tot embolie fl; met altijd echter geeft dit tot klinische verschijnselen aanleiding en nog minder tot den dood. %

Terwijl zooals reeds gezegd werd, onverwachte dood door embolie het meest voorkomt bij kraamvrouwen, zijn toch ook gevallen bekend, waarin

™i he media met COriëS Van het m Petrmm en secundaire 1 ?se' een Prostaatcaranoom en sommige vormen van uterus-

carcinoom met secundaire thrombose van den plexus pudendalis, resp utero-\aginalis. tot doodelijke embolie van de art. puim. leidden, hij het uterus-carcinoom, zelfs vóórdat het zich klinisch verraden had. Zelfs zijn er enkele gevallen bekend, dat een druiper, met secundaire venen-thrombose in de omgeving, hiertoe geleid heeft [Brouarpel (3)].

Het meest is de dood afhankelijk van embolie van de art. puim., omdat het primaire gewoonlijk is thrombose van een varikeuse vena der groot, uiculatie, een zeer veelvuldig voorkomende afwijking. Is het lijk niet afkomstig van een kraamvrouw, zooals blijken kan uit den toestand der genitaliën, dan heeft men in de allereerste plaats de venen van de onderste - tremiteiten te onderzoeken, ook de diepe van de kuit. Kan men hier niet

°n.de,scheid in eigenschappen tusschen een embolus en een thrombus

oDtreed o," i rr Pathni'0gi(" geleerd" 0mdat b« mort imprévue de dood te snel vp i-,n , ai''0 verandenngen OP «Ie Plaats van beklemming, met hare ternewe king op den embolus, te doen optreden zal men in een dergelijk geval geen moeite

iVnmheetnv!t ^ 16 °nde-heid- "e embolus JtVde tüZZH

(-) Lubaesch. Die allg. Pathologie, I (1905), bl. 211.

Virchow vond in 10 gevallen van gethrom'boseerde varices 6-maal embolie van de

. pU.lm-; wel een bewÜs hoe vaak zö, zonder daarom altijd .loo.lelijk te zijn wel onder deze omstandigheden voorkomt, " te z"n' "p|

C') Bhouardel, La mort et la mort subite, 1895, bl. 141; bl. 320, obs. 69.