is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel ongemerkt ontwikkelt, plotseling perforeert en snel doodt, te midden van een goede gezondheid; meerdere honderden gevallen zijn beschreven

vaak m.,lthti°P vermeide voegen wij hier nog toe, dat het ulcus

vaak multipel en vermoedelijk van embolischen aard is, gewoonlijk zit in

ImsTs hetT^H 71 Wel diCht Wj den Pyl0ms en ^ den voorwand; TZÏ f een,gordelzweer- Gewoonlijk geeft het eerst aanleiding tot een afgeUpselde per,tornt,,*, veelal als subphrenischen absces, welke op haar

ssr ieid'tot e™ sni" j~.'

Naast, al deze ziekelijke processen, staat een andere groep, waarbij s ns, door een ineens optredende, peracute auto-intoxikatie, onder min of

kan'worden" O Ch°lerif°rme s>'mPtomen, eer. eind aan het leven gemaakt an worden. Op deze resorptie-autoïntoxikaties werd reeds in noot 1 op bi. 127 gewezen. 1

Hiertoe behooren beklemming in een in- of uitwendige breukpoort invaginatie en volvulus van den darm, welke in sommige gevallen op de

üe^Xld We WijZe' d8n d°0d Ver00rzaken en niet onder het gewone

Zeer bedriegelijk kan klinisch vooral het beeld zijn bij de zg. Littré'sche /iet waarbij men alle breukpoorten vrij vindt, dejectio alvi plaats vindt en toch incarceratie bestaat. In zulk een geval zullen de optredende emesis

dotn denken0"8 ^ C°llaPS ^ hed ^ aan waranëan-intoxikatie kunnen

In hetzelfde kader passen de zeldzame gevallen, waarin koprostase op

in ^het liik-,Ze' * T 6Cht8 m0lt imlirévue leidt- 1" die gevallen vindt men in het lijk niets anders dan een enorme hoeveelheid skybala of ingedikte faeces in den dikken darm; Soquet vond eens 8 K.G.

Soms vindt men een duidelijke oorzaak voor de koprostase, in den vorm van een enterohth fgroote galsteen; of van een min of meer lange en min

optreden welt <lann' Z°°als die 8Peciaal na dysenterie kan

optieden, welke stenose, opvallend genoeg, tot even vóór den dood geen

veischijnselen heeft gegeven. Yibert vond eens bij een jongen collega op het eind van het colon descendens een stenose,ter lengte^ van 17 cM? er boven waien maar weinig gas en faeces opgehoopt. Het chemisch onderzoek had een negatief resultaat. De man, die morphinist was. was snel gestorven onder hevige buikpijn, diarrhee en algemeene malaise (*).

' „TS**,0'kl"'"eMbr,ngen'