is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADZ.

Intoxikatie door bedorven eieren 187

b. Bedorven plantaardig voedsel 187

1. Bedorven tempé, ontjom e. d 188

Intoxikatie door tempé boengrek kêlapa 188

2. Bedorven versche en bedorven verduurzaamde groenten . . 189

Intoxikatie door bedorven versche en verduurzaamde groenten 189 Kenmerken van bedorven verduurzaamde groenten ... 191 Kenmerken van bedorven ingemaakte groenten .... 191

Kenmerken van bedorven versche groenten 192

Bederf van geconserveerde groenten door tinzouten . . . 192

Giftige paddenstoelen 19^

Intoxikatie hierdoor 19*

Herkenning ervan 197

D. Melk van zieke beesten en schadelijke melk 19"

1. Melk van ziek vee (pathologische melk) 198

a. Algemeene ziekten van het vee 199

Septichaemie, pyaemie, septico-pyaemie (kalfziekte) 199

Mond- en klauwzeer (tongblaar) 20°

Tongblaar bjj den mensch 200

Miltvuur 201

Miltvuur b\j den mensch (anthrax intestinalis) 202

Tuberculose 203

Uiertuberculose 203

Besmettelijke longziekte 204

Boutvuur, pokken, lyssa 205

b. Locale ziekten 20o

Uierziekte 205

Enteritis, septische endometritis (kalfziekte), uitvloed uit de genitaliën 207

2. Schadelijke melk 207

Eigenschappen van normale versche melk 207

Primair schadelijke melk • 208

1. Biest . . . . . '208

2. Waterige melk 209

3. Ziltige melk 210

4. Roode (bloedige) melk 210

5. Zanderige melk 210

6. Slijmige melk 210

7. Bittere melk 210

8. Zure melk 211

Secundair schadelijke melk (melkziekten) 211

Zuur-worden van de melk 212

Ander bederf van melk 214

1. Sl\jmige melk 215

3. Bittere melk 215

3. Gekleurde melk 215

a. Zg. blauwe melk 216

b. Zg. roode melk 216

c. Zg. gele melk 211

Bedorven blikmelk 218

Intoxikatie door \js, taartjes e.d 218

E. Vleesch van wegens ziekte geslacht en op natuurlijke wijze gestorven vee 220