is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADZ.

1. Vleesch van wegens ziekte geslacht vee; noodslachting 220

a. Noodslachting wegens verwonding 221

b. Noodslachting wegens ziekte 222

1. Noodslachting bij epizoötieën en sporadische ziekten, excl.

de septische en pyaemische 222

Miltvuur, kwade droes, dolheid 223

Gevolgen van het eten van het vleesch hierbij .... 224

Tuberculose 224

Veepest, septicliaemia epizoötica, mond en klauwzeer, surra,

Texaskoorts 225

Boutvuur, longziekte, vlekziekte, varkenspest 225

2. Noodslachting bij septische en pyaemische ziekten 226

Baringsparese (paralytische vorm van kalfziekte) 227

Septische kalfziekte 228

Septische en pyaemische kalververlamming 228

Enteritis septica, kalverdiarrhee 228

Endokarditis valvularis ulcerosa; infectieuze pleuritis, peritonitis en perikarditis 228

Osteomyelitis haemorrhagica en purulenta; septische processen na varkenspest; infectieuze pneumonie, abscessen, verwonding 229

Zg. vleeschvergiftigers 229

Bact.enteritidis 230

Bact.paratyphi 232

Kenmerken van vleesch van wegens ziekte geslachte beesten 233

Acute febriele ziekten 233

Chronische uitputtende ziekten 234

Gevolgen van het eten van dergelijk vleesch 234

a. Gastro-intestinale vorm 238

Herkenning 239

b. Typhoïede vorm (paratyplius) 239

Herkenning 240

2. Vleesch van op natuurlijke wijze gestorven dieren 241

Gevolgen van het eten van dergelijk vleesch 242

Herkenning van deze gevallen 242

Vleesch van doodgeboren dieren 242

8. Openbare schending der eerbaarheid 243

Geslachtsdrift 244

A. Zeer sterke geslachtsdrift 245

Dementia paralytica, periodieke waanzin, epilepsie, dementia senilis 245

Idioten 246

B. Abnormale geslachtsdrift 246

1. Inversie van de geslachtsdrift 246

Contraire geslachtsdrift, homosexualiteit 246

2. Perversiteit van de geslachtsdrift 247

Flagellanten, masochisme, sadisme, nekrophilie, fetischisme . 248

Exhibitionisten 249

1. Paederastie 249

a. Teekenen van actieve paederastie 250

b. Teekenen van passieve paederastie 250

2. Sodomie (bestialiteit) 255

3. Onanie 256