is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezien en indien de zwangerschap verder dan 3 maanden heen was; zij is echter ook wel waargenomen na een miskraam van B weken en treedt gewoonlijk een paar dagen na de baring op. Uit den aard der zaak hondt zij slechts meerdere dagen aan, omdat niet wordt gezoogd (dl. II, bl. 97); soms gelukt het echter, zelfs bij primiparae, nog na maanden een druppeltje dikvloeibare, gele melk uit de borsten te drukken.

Omdat, volgens de ervaring, abortus meestal wordt opgewekt in de allereerste maanden van de graviditeit, zullen wij het eerst zulke gevallen nader beschouwen, wat betreft den invloed van de hierboven genoemde factoren. Latere perioden worden meer gezien, waar een miskraam uiteen natuurlijke oorzaak aanleiding gaf tot een valsche beschuldiging van afdrijving van de vrucht, doch natuurlijk niet uitsluitend, daar, zij het bij hooge uitzondering, afdrijving ook wel eerst zoo laat kan gelukken, doordat aanvankelijk veel tijd werd verloren met het gebruik van niet-doeltreffende middelen.

Na een miskraam van hoogstens 3 maanden ('), welke glad verliep, is de uterus, ook bij primiparae, met enkele dagen, hoogstens met een

week, weer tot zijn normalen toestand teruggekeerd en is, zeker met 2 3

weken, aan niets meer te bemerken, dat er een miskraam heeft plaats gehad. Hoogstens zullen de borsten opvallend sterk zijn ontwikkeld, opvallend sterk gepigmenteerde areolen en papillen hebben en wordt er nog wat bloederig slijm uit den uterus afgescheiden. Alle locale verschijnselen kunnen zelfs op een nog vroeger tijdstip zijn verdwenen, zoodat soms na 1—2 dagen van een miskraam niets meer is te bemerken; Montgomeky zag dit bij een miskraam van 2 maanden reeds met 24 uur het geval zijn.

In het algemeen kan men zeggen, dat bij een miskraam van hoogstens drie maanden met een paar dagen de uterus zich zal voordoen als een tijdens de menstruatie, d. w. z. dat de baarmoeder wat grooter en wat minder vast is dan normaliter, dat het orificium externum uteri even gaapt, dat de lippen ervan wat minder vast zijn dan onder gewone omstandigheden en dat er een geringe, bloedige secretie is uit den uterus.

Enkele duiten na een miskraam van 3 maanden, of eau korter zwangerschapsdmir, gelijkt de baarmoeder geheel op een tijdens de menstruatie.

In de eerste drie maanden if, een miskraam alléén te herkennen door het ei, of deelen ervan, aan te toonen in hetgeen de vrouw kwijtraakt.

Anders zijn de verhoudingen, wanneer de miskraam niet glad verliep, doch er stukken van de membranae deciduae in den uterus bleven zitten;

(l) De tijdsbepaling is altijd zeer onnauwkeurig, daar men vrijwel nooit weet, wanneer de bevruchting heeft plaatsgehad. Met de gebruikte uitdi ukking wordt bedoeld! dat de menses een- tot driemaal zijn uitgebleven (zie noot 2, bl. ."Mt).