is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij vrouwen, waarbij het maagdevlies door één enkelen coïtus diep is ingescheurd en bij vrouwen, die zeer veelvuldig hebben gecohabiteerd,

Fig. 5. Carunculae hymenales van eon primipara.

aocn niet neooen geoaara, vinat men m den regel den hymen als 3—6 lappen terug, welke, tegen elkaar aangebracht, den oorspronkelijken vorm doen herkennen. Bij vrouwen, die reeds hebben gebaard en volgens Vibert e. a. ook bij die, welke zeer veelvuldig cohabiteerden, vindt men in den regel slechts overblijfselen van den hymen en wel de z.g. carunculae lujmencdes. Zij kunnen zeer verschillend van grootte en vorm zijn en zitten gewoonlijk aan den lateralen rand van het orificium vaginae; de oorspronkelijke vorm van den hymen is hierbij niet meer te herkennen ('j.

Soms is het moeielijk de carunculae hymenales te vinden, omdat, wanneer een vrouw kinderen heeft irekree-en. de vagina

zeer wijd is. Bij het abduceeren der dijen zijn dan in de wijd openstaande vagina allerlei plooien van het slijmvlies te zien. Men moet met den vinger

m ue vagina gaan en ai cue uitstuipseis. door ze heen en weer te bewegen, nauwkeurig bezien en kan zoodoende soms nog de geschrompelde resten van het maagdevlies terugvinden, doch lang niet altijd.

Fig.Ö. Orificiuni vaginae van oen multipara, zondei carunculae hymenales (lichte prolaps van den voorsten en achtersten vagina-wand).

Het is belangrijk de verschillende vormen, waaronder het maagdevlies zich kan voordoen, te bespreken, omdat men daarbij leert, waarop men bij een gerechtelij k-geneeskundig onderzoek heeft te letten.

Men verdeelt de intacte hymenes, naar den vorm en naar den rand van het foramen hymenaeum, als volgt in drie hoofdgroepen:

1. Hymenes van regehnatigen vorm en met regehnatigen, d.i. gaven rand;

(') Ook Gottschalk laat de carunculae hymenales bestaan uit de lappen, ontstaan bij den eersten coïtus.

De Engelsclie anatomen onderscheiden liymenale van vaginale carunculae.