is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lang; voor een Creoolsch meisje (i) is de gemiddelde lengte 158 cM., schom-

melende tusschen 145 en 169 cM.; voor een Indo-Europeesch meisje zijn

deze cijfers resp. 150, 148 en 168 cM. Voor Inlandsche meisjes beschikken wij niet over cijfers (*). J

Bij de Creoolsche meisjes botten de pubes en okselharen uit met het

en ontwikkelen zich de mammae met het 9 de—11-de iaar De menstruatie treedt bij hen tegen het 14-e jaar op.

Bij Inlandsche meisjes beginnen de pubes en okselharen op te treden

egen iet 13-e—14-e jaar, wanneer ook de menstruatie pleegt te verschijnen [v. d. Burg (3)]. •'

Rekening houdende met deze gegevens zal men, desgevraagd, hebben

na te gaan of het meisje lichamelijk al of niet den indruk maakt van reeds lo jaar te zijn.

(') Creolen zijn personen in de tropen geboren uit volbloed Europeesche ouders, nier Lïïï ° fS' V0,01 Creoolsche en Indo-Europeesche meisjes, z{jn ontleend aan nog

«ï, etinB'n: "* 87 <»-**. en 41

vmu"'"281 m - TOl— ,ntod"h

(J) v. d. Burg, De Geneesheer in N.-I., dl. I (1884), bl. 322 en 70.