is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dementie, openbare schending eerbaarheid 777, 257

„ primaire ui, 8, 14

„ progressieve zie dementia (progressiva) paraiytica.

„ secundaire ui, 8, 14, 16

Den, z.g. Oost-Indische 777 210

Dèndaiiff 77^ 345

„ ,boeboekan d //) 346

„ -kevers u, 331, 346, 356

n , walang d 77, 346

Dendenir ƒƒƒ, 153. 172

n hoedang ƒƒƒ, 180

Dennennaalden, invloed op melk . . Hl 210

Depressie schedel II, öO

„ „ , doodslag (moord) 7, 107

„ „ geboorte 77, 50

» „ kwetsuren en slagen 777, 15

„ „ terrasvormige 7, 107

Depressor, nervus d.; invloed op hart /, 70

Dermatitis exfoliatira 7 235

Derried ') 77, 390

Descensus testieulorum 77. 30

Deskundige (zie ook arts).

„ , afbreken zwangerschap 777, 27

„ afdrijving 777, 106

„ als deskundige s.s 7, 27, 33

„ „ getuige I, 27, 33

„ belofte . 7, 10

„ beroepsgeheim 7, 37, 43

„ civiele zaken 7, 18

n eed 7, 10, 27

„ eedsaflegging 7, 10, 33

„ geheimhouding door 7, 43

„ kleeding ter openbare terechtzitting 7, 26

„ laparotomie met doodelijk gevolg by doodslag (moord) 7, 133

„ niet-verschijnen 7, 8, 34

„ oproeping 7, 12

„ „ ter openbare terechtzitting 77, 26

„ opwekken miskraam II, 21

„ particuliere verklaringen 7, 26

„ perforatie baarmoeder b\j uitkrabben 777, 138

„ raadpleging ten parkette I, 17

„ rapport 7, 19

„ „ ; onwaar 7, 36

„ „ vervolg- 777, 5

„ schadeloosstelling; burgerlijke zaken 7, 46

„ „ strafzaken 7, 45

„ taak van 7, 18

„ valsche eed 7, 35

„ „ getuigenis 7, 35

„ „ verklaring 7, 35

„ „ verontschuldiging 7, 35

i) Akar rtjênoe = Dorris olliptica.