is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hersenen, nekrobiose centiaal grauw m

"edeeni «7

ontsteking: etterige zie onder absces.

n » haemorrhagisehe m |-(|

,sereuze .'.'!!!!!! m\ ito

„ optreden windingen II \ \

porencephalie //' r,

„ pyencephalon II iv

- n,ptutur •. ': Vior>; m

■ verscheuring / 105, ioe

verwonding 1(|(. lgg.

.. " , en '/'ie dura mater en pia mater.

Hersenschudding &2 25H. ,, s,,. nj u

„ , uitblijven bloeding / 71

n verschijnselen / 11'!

y.i' M«- en

• • • ; ' , 220

„ , giftig -vleesch ...

Herzschla? \ ' //' 418

Herz- iiud Lnngensehlair ri

Herzsehwiele 'I. ,,

u . , . 413, 41t>

Hessisehe zult. ... .,,'

„ . , , III. 160

Heupbreedte, voldragen Iniandsche vracht ƒƒ •*>

llibiseus Kosa-sinensis lil' is"

Hippocampus, sklerose bij epilepsie / f 4J-

IIis'sche bundel, onverwachte dood . // ii-

Hitzsehlair * ('

Hoanko ' 7-,'

Hodtrsonia maeroearpa 'lil "c

Hoedanff (zie ook sramaleii) .... ,

• :::::::::::: ///;ïï

- keroepoek 1. 180

' P' 18 h III. 18u

satan* -m 181

Hoefijzervormig: maaydeviies ...

Hoeiidereholera 'lil

Hoeïeelheld. berekende — vergif . ... II 180 180

„ factor van giftigheid ,, ,

gevonden — bjj intoxikatie u 1S))' 1S(;

ingenomen - vergif Il', 180.' 18(i

.. , u t0f?6dlende ~ ver*if 1HO, 18li

Hof. Hoogteree hts- van Nederlandsch-rndiê /

n n Militair Gerechts- j ,!

II oj? cholera ' "

Holtedieren. intoxikatie j, r \J

Ilomicidiiim • , , , * ' °

„ .... doodsla? (moord).

Hoinosexualiteit /// M

Honden, botulisme .... ,, / 7-/

¥. . 1<0

n coïtus door en met .... /##-»--

...... 25o

ententis-gif ggi

melk riekeml naar /// •"'14

morphiene II 378

„■ mytilotoxiene 'in ist

OI'Hil'.CHTEI.I.IKE liKNKKSKl'NIiK. UBOISTKH.

<S