is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jonggeboren kind. uitdroging lippen ƒƒ 70 190

n n „ navelstreng ' //' ->1

r verbloeding ' II hl

„ verbranding lijkje II 91

, verdrinking [ '

, . 'Ij <4, 101

7 verscheuring durale vena 7/4(5

,iersenen . II, 60

» i • navelstreng II ~r>

i * piale vena II Ü

1 77 sinus .... r r' -I

.. al

verwonding II ho

i voedingsweg; corpora aliëna H 4 lt5 •>">

" wegmoffelen lijkje II, 61,' 7ó' 89

- - werpen in privaat ƒƒ 80

» 1 n n rivier rr' na.

... , . 11, (O

„ witte asphyxie ƒƒ 13

zelfstandig adenihalingsleven / l' 3

» n „ bestaan j ,,

>7 77 zelfstandig leven r' i' a

- ^ekte ; ; ; V/ fi;

Jongrgeboren-zyn, begin tt

77 einde ' j

Justicia Gendarusss ....

Justitie !!!!!!

77 , beleid; Reglement (H. O.) f

7, hulpofficieren van . _' '

Inlandscli officier van ' ' I

„ officier van r'

77 oproepen door i \o'

Raden van 'j '

weigeren hulp door deskundige y '^g'

K onder C).

Knukgewrieht. ankylose; sublimaat-intoxikatie n .,r.,

Kaas, Bact. coli

. bedorven .... rrJ 185

, bereiding 185

. b IJl 213

inromogone mikroben . . . rrr' 10.

- Fransche .... 18°

„ Gruyère- . ! 185

•intoxikatie .... ' j86

- Limburger- I I ." ! ! ! ! * * * " ™

,, -maden ' ' ' TI '

- -milten fI' 185

„ Parmazaansche . . . I ! ! lf/ »

.. streptococcen

weeke ' .

zoetemelksclie .... , ' ^8i"'

III, 18(>