is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mechanische afdrijvingsmiddelen 33^ 34 33

, laesies /ƒ/, 96, 133, 134, 13ó' 136

n - onmiddellijke gevolgen 777, 104

werking 7//| 33

, belemmering (beletting), ademhaling; doodslag (moord). . 7, 160, 162, 163 » » n jonggeb. kind 77, 13,14,52,54,60, 75

•> „ „ kindermoord II, 68, 69, 72, 73, 74,

[75, 81, 84

» » •• functie levensgewichtige organen; doodslag

[(moord) I, 59

vergiften 1Iy 128> 394

Mede-agglutinatie, Bact. paratyphi B 777 240

Medicamenten, en afdrijving

„ „ intoxikatie 77 151

overgang in melk //, 130; III, 210

* „ „ vleesch III, 171

Meel -fabrieken; ontploffing in 239

» • k°Per in ! ! III, 143

„ pathogone mikroben 777, 187

» zure gisting ! ! ! III, i87

Meisjes, aanranding eerbaarheid 258 307

„ afmetingen en gewicht baarmoeder 124

, beharing mons Yeneris en oksels 310

defloratie aldaar|

gonorrhee 777, 299

„ linea fusca; zg 43

„ mammae; ontwikkeling 3^0

„ „ zogafscheiding 7/97

„ menstruatie; optreden 310

„ lichaamslengte 15 jaar jjj 309

maagdevlies aiciaar'

1> onanie 257, 270

uitwendige geslachtsdeelen; aanleg en ontwikkeling III, 52, 53, 54

n n n anatomie 777, 251, 271

» » n gevoeligheid 777, 95, 96, 286

» ■> » gonorrhee 777, 295, 297

» » ongevoeligheid 777, 281, 282, 286

n » „ ontsteking, blennorrhagische 777, 297

» n n gonorrhoïsche 777, 295

n » „ 1 spontane 777, 294

n » » „ traumatische 777, 296

» » „ verwonding 777, 25, 275, 309

» n - voldragen vrucht II, Si

„ verkrachting 258

•• „ ; kleine meisjes 269

i) „ volwassen maagden 271

» vulvitis III, 210

„ vulvo-vaginitis 777 293

Meineed " i, 35

Mekonium, aspiratie 77 39

» mikroskopische kenmerken 77, 26

„ tijdstip ontlasting bij jonggeboren kind 77, 25

„ , optreden 777' 53