is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontvellingen, overrijding 282

„ postmortale uitdroging 7 103

„ Selbsthilfe 77, 70, 8 2

„ smoring 7, 161; 77. 69

„ verkrachting jjj 282

„ wurging niet de hand ƒ, 183- 77, 82

» „ „ een strop 179

Ontwikkeling, fouten in 7/35

Ontwrichtingen 107

Onverwachte, niet-gewelddadige dood jj 404

n » n j details zie dood. oncerwachten.

Onverwachts bevallen ... II 52

Onvoldoende ontwikkeling:, jonggeboren kind //, 29

Onvolkomen berstingsbreuken, schedel 7 109

„ miskraam 777, 44

„ onderdompeling 155

„ onthouding van voedsel j 254

„ ophanging 187

Onweer, nagelaten sporen 250

Onweerstaanbare dranjr, tot exhibitionisme ƒƒƒ, 257

„ „ „ kindermoord / 103

Onzuivere spiritus 147

Oog. katten-; gevoeligheid voor atropiene jj 149

„ -leden; aanleg en ontwikkeling /ƒ/ 52 53

„ , menschen-; gevoeligheid voor atropiene 77 149, 3ö8; 370

n n n » skopolamiene . .- ,77 370

Oor. uitwendig: aanleg en ontwikkeling 52

Oorzaken, dooil jonggeboren kind: gewelddadige . zie: dood. y tcelddiulvjen, jong-

fgeboren kind) 77, 67 » r> » r natuurlijke . . . zie: dood. natuurlijken, jong-

[geboren kind) 77, 29

„ miskraam 777, 54, 63

- onver wachten dood zie: dood. ou verwachten.

Opbergen in kleine ruimte, doodslag (moord) ƒ, 165

n n n n kindermoord II 74

Openbaar, in het — /// 243

Openbaar Ministerie (0.11.) j 4

n „ ,, , ambtenaren j g

» „ „ requisitoir j n

Openbare schending eerbaarheid jj] 043

n „ n , vermoeden jn, 244

„ terechtzitting ƒ 7, 26

„ „ , kleeding deskundige 7 26

„ „ oproeping ter 7. 26

Openen van graven jj 133

„ „ schedel, jonggeboren kind 105

Opening maagdevlies 777, 261, 267, 270, 2T2, 274

Openstaande anus jjf 252

Operculina Turpethiini jjj 77

Operment jj .>07

„ , proeven van Besredka 77 117

Opgraving 77. 133

„ , schedelfracturen iqo