is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PopiHs:. afdrijving; laesies III, 113, 128, 129, 135

„ . onbekwaamheid tot persoonlijken arbeid III, 28, 111

„ „ teekenen UI, 128, 135

n „ ziekte HL, 28, 111

doodslag (moord): simulatie . I, 216

„ vergiftiging //, 182

B „ ; valsche beschuldiging II, 178

„ verkrachting Hl, 258

„ „ ; valsche beschuldiging III, 271, 283

„ wurging I, 1®

„ „ ; simulatie 7, 187

„ zelfmoord H, 1~&

Pohon merah III, >4

„ oepas II, 112» 346, 317

Pokken, vee UI. 205, 223

„ ; melk b\j Hl• 205

Pok», daoen IH, ^2

„ min.jak p 7/7. 82

Pokok inggoe 'II, ^3

„ koesta Hl» ^

Poksor Hl, 11

Polikio-pitjes H, 283

PolioPncephalitis acuta, botulisme III, 169, 1/0

Politie, administratieve I, 4

,, Algemeen -strafreglement 1, 3

„ Keuren van I, 3

-rechter I, '

„ , rechts- 4

„ Reglementen van 7, 3

„ -rol I< '

„ -strafreglement I, 3

„ , weigeren hulp 7, 16, 17

Polsfrequentie, atropiene-intoxikatie H, 369

bevalling a terme 17, 86

„ chronische arsenik-intoxikatie II, 257

„ entero-saprogone-intoxikatie III, 16/

„ Hjkmuskariene-intoxikatie III, 174

„ këtjoeboeng-intoxikatie II, 368

„ morphiene-intoxikatie . 77, 381

„ opium-intoxikatie 77, 381

„ tëi ipang-intoxikatie Hl, 167

Polyartliritls pyaemica, kalf UI, 228

„ septica, „ UI, 228

Polyneuritis peripheriea, acute arsenik-intoxikatie II, 250

„ „ chronische arsenik-intoxikatie II, 256

„ koper-intoxikatie II, 295

, „ kwik-intoxikatie ' II, 304

„ „ vleesch-intoxikatie III, 238

Polypen, placentaire Hl. 62

„ stembanden H, 430

Polypodium quercifolium UI, ^

Polyporiis-soorten UI, 194

UI, 14/