is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prikkelende tampons, afdrijving ƒƒƒ, 29, 71, 74. 79. 105, 133

» » laesies III 71 133

Primair affect, incubatie .

11L 305

- vonnen 304

„ bittere melk III m

„ schadelijke melk ,"08

„ slijmige melk III 210

Primaire acute traumatische psychose //ƒ u

„ dementie jjj ^

„ doodsoorzaken, doodslag (moord) 11. f' 59

n gastro-enteritis, intoxikatie . ... II 1*7

„ stomatitis, intoxikatie ƒ/ 126

Privaat, bevallen op 1 1 .' 1 14,'52, 54, 6ll 80,' 81

„ onderzoek van // 61 81

„ onverwachte dood op jj ,

, werpen jonggeboren kind in ƒƒ 8o' 101

» » Hjkje jonggeboren kind in ! ' II 80

Proatin '

Proeureur generaal (P. 6.) j

Prodigiosiene

Proef, arsenik- n u -' ol,

, bloed- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / ut

" ?yaan.' 183

„ liaemiene- / 146

" ^01!®r" II, 167! 284

" ' II, 167. 310

spermiene- Jn 2gQ

Progressieve dementie, onverwachte dood ƒ' 162

» „ openbare schending eerbaarheid ///t 245. 257

» ,, traumatische neurose g

» psychose ƒ/ƒ, 16, 17

paialyse hierboven.

r secundaire dementie ƒƒƒ i0

Projectiel, aanvangssnellieid ! ! •

„ afwyken uit richting j |Ö._j

„ arbeidsvermogen j

» baan ! 1 1 1 ! 1 ! ! . /! 125

„ doordringingsvermogen ƒ' 1^4

„ eigenschappen ƒ' 128

n gaten in huid ƒ 114 120

ti n n kleeren

„ gestrektheid baan ƒ' 125

„ lialfmantel- ' 'ƒ']•> 4

„ hydraulische of hydrodynamische werking / 124

,, mantel- I 123

„ MraiÉ'sche uitholling j' jog

„ niet-vinden ■ ... , _

„ onderzoek /' 1^8

„ vetringen /' l-\s

l'roktitis pseudomembranacea ƒƒ'"•>o

„ ulcerosa jj ,~0(|

l'rolaps. traumatische in ~2-2

' 1111::::: i::. 128