is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Itottiiigr, longen 9

„ mikroben uj 150

„ navelstreng // 22

reactie ui, 158

» «tank ///, 152

„ verandering physisch-chemische eigenschappen 111, 151

, verdwijnen bloeding /. 72, 77, 176

vet III, 158

vleesch ui, 161

„ wankleur jjj 152

Itouset du porc ƒ//_ 225

Ruetus, lichten //_ 15(5

„ postmortale /t 172

Rusjgremerir, bloeding j 133

„ schudding f, 113; III, 8

Ruimte, doen stikken in kleine r.; doodslag (moord) ƒ, 165

,, „ „ „ „ kindermoord II, 74.

Rund Izie ook slachtvee, veeziekten en vleeseh) III 220

„ , enteritis ///| 207

„ „ septica III, m

„ pleuropneumonie m 204, 225

„ tuberculose III, 199, 203. 223 224

„ vet (Eur.); smeltpunt ƒ// 155

vleesch . m, 157^ 158

Runderpest ///; 223, 225

Ruptuur, anenrysma; onverwachte iloo<l /ƒ, 40^ 410

„ baarmoeder; intra-uteriene injectie, afdrijving mt 98

„ „ spontane, in partu /ƒ/, 131

•, n * tijdens zwangerschap II, 449: III, 131

„ 4iaphragma 163

„ hart; spontane l, io5: II, 412, 413

„ „ traumatische I, 105; II, 412, 413

„ intima carotis; ophanging / 201

„ „ „ wurging met de hand I, 184

« » » » » een strop ƒ,180

„ inwendige organen; bliksemwerking 7 253

» - „ doodslag (moord) /, 105

» » » geboorte II, 61

,, „ indirect geweld 1, 105, 231

„ „ „ overrijd in g I, 232 233

•• „ „ val uit groote hoogte I, 228, 230

„ lever: doodslag (moord) ƒ 105

„ „ kindermoord II, 89

„ „ partus praecipitatus II. 00

„ „ Selbsthilfe ƒ/, 83, 80

„ „ val uit groote hoogte ƒ 231

maagdevlies; bevalling a terme II, 91

„ „ defloratie (verkrachting) III, 208, 272

n v n „ , genezing ///, 273

,, „ miskraam m, 45

„ „ onanie III, 270

„ „ ongeluk /ƒƒ, 270

)• „ verbranding j/r 276