is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schedel, depressie II, öO

: doodslag (moord) I, 107

, „ geboorte II, 50

„ „ kwetsuren en slagen III, 15

„ deuk zie hierboven.

„ diastase sutura squamosa; geboorte II, 51

„ dunne s.; doodslag (moord) I, 58, 129

„ éclabousseeren /, 118, 124

„ fracturen I, 107, 229, 233, 252

„ „ ; basis- zie hierboven.

„ . bliksemwerking 7, 252

„ „ directe I, 109

„ - doodslag (moord) I, 107

„ „ indirecte I, 109, 231

„ „ inklemming haren I, 110

„ „ jonggeboren kind, adduceeren d(Jen moeder II, 88

„ „ „ „ geboorte II, 47, 50, 51, 88

„ „ „ „ kindermoord II, 60, 85, 88

, „ „ partus praeeipitatus II, 58, 88

„ „ „ „ Selbsthilfe II, 88

„ „ onvolkomen berstings- I, 109

„ , overreding I, 233

„ „ postmortale 1, 79, 110, 247; II, 85

„ ,. terrasbreuk I, 107

„ „ val op hoofd I, 229

„ „ verbranding I, 247

, groefvormige deuk II, 48, 50

,, -huid zie b(j -bekleedselen.

„ , impressie II, 50

„ „ ; doodslag (moord) I, 107

„ „ geboorte II, 48, 50, 51

„ „ kwetsuren en slagen III, 15

,, intracranieele bloeding: doodslag (moord) 7, 106

„ „ „ geboorte 77, 46

„ „ „ kindermoord 77, 60, 85, 88

,, „ „ onverwachte dood 77, 444

„ „ „ partus praeeipitatus 77, 59, 60

„ Lochbrüche (Lochfracturen) I, 107, 124

„ mouleeren 77, 42, 46

„ naden; diastase sutura squamosa 77, 51

„ „ praematuur verbeenen, onverwachte dood 77, 446

„ openen by jonggeboren kind 77, 105

„ ossificatie-defecten 77, 48, 86

„ postmortale fracturen 7, 79, 110, 247; 77, 85

„ trechtervormige deuk 77, 48, 50

,, verbrijzeling; bliksemwerking 7, 252

„ „ doodslag (moord) 7, 110

„ „ kindermoord 77, 85

„ „ ontploffing 7. 236

„ „ overreding 7, 233

„ „ partus praeeipitatus 77, 60

„ „ spoorwegongeluk • 7, 235

„ „ val op het hoofd 7, 230