is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slachtvee, ahscessen m

, acute febriele ziekten ///' 233

„ baringsparese III 221

„ besmettelijke longziekte ƒ/ƒ 225

„ bilvuur n/ 225

„ houtvuur ƒƒƒ 225

„ chronische uitputtende ziekten ///' 234

„ dolheid III 223

„ endokarditis valvularis ulcerosa ƒƒƒ 228

, enteritis septica 228

» epizootische septichaemie /// 225

.1 » ziekten 222

„ infectieuze perikarditis III 228

n 1 peritonitis 228

» » pleuritis 228

)i „ pneumonie 229

n kalverdiarrhee jj[ 228 233

jj kwade droes jj j ■> w

longziekte ' ///' 225

„ miltvuur • m 2->->

,, mond- en klauwzeer jjj 225

„ osteomvelitis haemoiThagica jjj 228

n „ purulenta jjj 229

„ paralytische kalfziekte jjj 227

., purulento pneumonie /// 229

pyaemische kalververlamming j [/ 228

n „ ziekten jjj 220

„ runderpest m

septische endometritis m 228

r jj kalfziekte jjj 228

jj kalververlamming /// 228

" " mastitis /ƒƒ, 228, 231, 233

metritis /ƒƒ, 228, 231. 233

•1 n processen na varkenspest ƒ/ƒ, 229

jj jj ziekten [jj 220

„ sporadische ziekten 222

8Urra !!!!!!! III, 225

jj Texaskoorts jjj 225

n thrombophlebitis umbilicalis purulenta III, 157, 227. 228

„ tuberculose j[j 224

„ uitputtende ziekten 235

jj \arkenspest III 2**5

veePest ! . III, 225

,, verwonding jjj 229

, vlekziekte jjj .,.,5

siH* ;; ui. "2

slagaderen. hals-; dichtdrukking, ophanging /. 188

» v wurging met hand /. I811

" " » _ ' n n Strop. . . . ' I, 178

jj „ doorsnijding, doodslag (moord) /, 216

n „ zelfmoord j 213

n jj ruptuur intima, ophanging /. 201

» » n n wurging ƒ. 18<»