is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tijdstip afdrijving (waarop?) ƒƒƒ 49 122

n „ (wanneer?) 'jjj' gj

„ afvallen navelstreng II 22

„ bevalling II 94

„ bevruchting ƒ/ƒ 4ö' 50

» defloratie !!!!!!! 1 ! ! . III 275

» <l0od I. 188

„ „ . apoplexie jt

» » „ ; in pons ƒ] 90

» ff bedelving ƒ 164

,, .. hartverwonding j jg-

ff hoofdverwonding j ^gg

, intoxikatie II, 155

„ , meningeale bloeding ƒƒ 4.4

„ „ onverwachte dood jj

„ „ ophanging ! ! 193

„ „ plotselinge dood jj

„ smoring II &9

» stikking ! ' I, 153; II, 74

» verdrinking ƒ jgg. jj --

), „ wurging niet hand . I 183

" n n n Strop /. 178

„ furfuratie /ƒ 21

„ miskraam (waarop?) ƒƒ/ 49 12°

(wanneer?) !.'!!!!!. III, 61

„ optreden intoxikatie-verschijnselen // x27. 154

„ „ kolostrum jjj' ^

" ianu»° m, 53

» iochiën 95

« , mekonium jjj

„ vernix caseosa jj r)3

„ ontlasting mekonium ƒ/' 25

„ plukken, invloed op giftigheid plantendeelen 77 113

„ uitvallen lanugo /ƒ' 31

„ verkrachting ' u{ 275

„ zwangerschap, stand fundus uteri jjj[ 130

Tü$er. fijngeknipte snorharen jj 082 394 403

„ invloed morphiene ' jj g7g

„ verwonding door 7' 70

™e ;;;;;;; n ™ 379

Tikoes. akar t ' n{ 87

« «èlam f III, 78

„ ketimoen t jjj 7g

„ koendoer t ' jjj 76

Tin, in blikgroenten jjj jqo

ff intoxikatie III 193

" l00d in III, 1!)2

, oplossen door plantenzuren en zout m 190 193. 194

„ verbindingen 146

„ -zouten : giftigheid II 271: III, 193

Tinctura andol2 ' 7/331

„ cantharidum jj ggj

„ mylabridum jj ggj