is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zelfmoord. poging tot II,

„ roet aan hand 7 I,

„ simulatie ongeluk I,

teekenen geboden tegenstand I,

„ vasthouden wapen I,

„ vermoeden van I, 175, 176, 206, 207, 210, 212, 221; II,

„ wapen ƒ,

Zelfstandig ademhalingsleven II, 1,

„ bestaan, jonggeboren kind II, 1,

, leven .. „ /ƒ,1,

„ voortleven, ongeschiktheid tot II,

Zelfstandigheid, giftige zie giftige zelfstandigheden.

schadelijke zie schadelijke stoften.

„ vergiftige zie giftige zelfstandigheden.

Zelfverwonding. simulatie poging doodslag (moord) I,

„ „ verkrachting I,

Zenuw -stelsel, centrale: intoxikatie 11,

„ „ „ onverwachte dood II,

, „ periphere: intoxikatie II,

„ „ « onverwachte dood (heri"-» II, 405,

„ -vergiften II,

„ -ziekten, simulatie III,

Ziek ei III,

„ melkvee zie melkvee.

„ slachtvee zie slachtvee.

Zieke beesten, melk III, 140, 197,

„ vleesch III, 140, 220, 233,

„ , intoxikatie van II,

kippen III,

n , kwetsuren en slagen III,

„ onbekwaamheid tot persoonlijken arbeid III,

„ planten III,

„ schelpdieren III,

„ visch III.

„ , ziekte bij kwetsuren en slagen III,

Ziekte III,

„ , BARLOw'sche . . . : I,

„ besmettelijke long- III, 204,

„ bijzondere omstandigheid bij doodslag (moord) I,

„ gesimuleerde chirurgische III,

„ „ inwendige III,

. huisdieren II,

infectieuze darm- III,

„ „ voedsel- III,

„ kort na eten of drinken .... II,

.. kwetsuren en slagen III,

. long- III, 204,

„ meerdere personen tegelijkertijd II,

„ miskraam III,

na afdrijving; resp. poging a III, 28,

„ „ innemen medicijn II,

„ „ miskraam III,

, „ verkrachting; resp. poging tot v III, 283,

175

224 226

225 222 184

224 3 3 3

29

216 187 143 444 143 422 129 22 51

198 241 153

157

3

4 187 182 179

3 2 101

225 129

21 21

158 237 142 151

o

205 156 55 111 151 100 307