is toegevoegd aan uw favorieten.

De chemische artikelen van de vierde uitgave der Nederlandsche Pharmacopee (anorganische gedeelte)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hypophosphis natricus.

De identiteitsreacties zijn in wezen dezelfde gebleven en eenige zuiverheidsreacties zijn nauwkeuriger geredigeerd.

Nieuw toegevoegd zijn de volgende:

Een reactie op natriumcarbonaat (opbruising met salpeterzuur) voor welke (hoewel in mindere mate) hetzelfde geldt als van die bij Natriumphosphaat. De Americana eischt dan ook kleurloosheid der waterige oplossing (1=20) met phenolphthaleïne.

Een reactie met H2S op zivare metalen, die voortgezet zou kunnen worden met zwavelammonium (op ijzer).

Een reactie op chloride in de voorlaatste alinea, die wellicht eenvoudiger zou kunnen geschieden in het residu dat na de verhitting in een reageerbuis overblijft en dat uit natriumpyrophosphaat en metaphosphaat bestaat.

De titratie, die nieuw in onze Ph. is ingevoerd, is de methode die door de vorige Editie der Amerikaansche Ph. werd aangegeven, maar in de nieuwe Americana weer vervallen is. Het is dan ook alles behalve een aangename methode. Volgt men nauwkeurig het voorschrift, dan treedt altijd eene afscheiding van bruinsteenhydraat storend op. Deze is door gebruik van een grootere hoeveelheid zwavelzuur wel te vermijden, doch de uitkomsten der titraties stemmen onderling slecht overeen, zoodat ik vermoed dat het reactieverloop hier niet volkomen aan de onderstelde vergelijking beantwoordt.

Een andere (jodometrische) bepalingsmethode is door rupp (Arch. d. Pharm. «40, 1902, bl. 663 — 675) aangeheven. Daar deze niet in het Pharm Weekbl. werd gerefereerd, zij' hier vermeld, dat zij voor Natrium (of Calcium-) hypophosphiet naar het volgende voorschrift geschiedt: Wanneer men 1,5 G. van het zout oplost tot 100 cM3. en van deze oplossing 5 cM3. samenbrengt in een glazen stopflesch met 50 cM3. volumetrisch jodium en 5 cM3. verdund zwavelzuur; wanneer men dan een nacht over (n. 1. 12 — 15 uur) op een donkere, koele plaats laat staan, vervolgens het zuur afstompt met natriumbicarbonaat en na het eindigen der koolzuurontwikkeling nog !/2 G. natriumbicarbonaat toevoegt; in dien toestand weder 2 uur laat staan en vervolgens de overmaat jodium terugmeet met thiosulfaat, dan moet hiervoor niet meer dan 22,3 cM3. noodig blijken te zyn, overeenkomende met een gehalte van 98 pCt. Na2HP02 HoO.

Ten slotte zij hier vermeld, dat door g. romijn (Ber. d. Deutsche Chem. Ges., 3», 1906, bl. 4133) de bewerking eener nieuwe titreermethode voor hypophosphiten is aangekondigd, die berust op de oxydatie met eene alkalische kwikjodideoplossing, zoodat we mogelijk nu eens in het bezit komen eener eenvoudige en deugdelijke methode.

Er ontbreekt in de Pharmacopee nog eene reactie op arsenicum,