is toegevoegd aan uw favorieten.

De chemische artikelen van de vierde uitgave der Nederlandsche Pharmacopee (anorganische gedeelte)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handelspreparaten nooit en eigen gemaakte alleen in verschen toestand deze proef zouden uithouden, doch niet na bewaring. Is deze echter wel in een kalkstopflesch geschied?

Indien het preparaat veranderd door luchtoxydatie ontstaat naast zwavelzuur ook antimoonoxyde dat door wijnsteenzuur kan worden uitgetrokken. Een lang bewaard preparaat zou dus ook niet aan den in de laatste alinea gestelden eisch kunnen voldoen. Deze afwijking zal echter minder opvallen. Want de nieuwe Ph. heeft nu wel de verhouding (n. 1. 1 : 10) bij de uittrekking met wijnsteenzuuroplossing vastgesteld doch de omschrijving van de toegelaten reactie („geen of slechts gering") is nog even vaag gebleven.

Over de rationeele wijze van bewaring in een kalkstopflesch, verwijs ik naar Pharm, Weekbl., 1906, bl. 545.