is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. Groep II. Kopfraisen.

Een type, dat wegens haar beperkte werkwijze slechts zelden vervaardigd en in toepassing wordt gebracht.

i r « . 1 < 1 .

u. ng. iü looii l net grondtype dezer groep. Zij wordt evenwel in den laatsten tijd in deze uitvoering weinig meer gebruikt.

b. Een frais van gelijken vorm toont fig. 16 en 17. De verhouding van de tandbreedte tot de geheele middellijn dezer frais is grooter dan bij die in fig. 15 geïllustreerd, waardoor haar toepassing een andere wrordt. Haar werkwijze toont fig. 17.

c. Een kopfrais als fig. 18 voor het fraisen van tandwielen, kan onder zekere omstandigheden goede diensten bewijzen ; b.v. voor het fraisen van rondsels, waarvan de buitendiameter gelijk of kleiner is dan de spil, waarvan zulk een rondsel een deel uitmaakt; zij wordt ook w-el toegepast op fraismachines, waar slechts met een verticale spil gewerkt kan worden, zoomede voor het fraisen van schroefvormige tandwielen.

Fig. 15.

Kopfrais met tanden alléén in het platte vlak.

Fig. 16. Fig. 17.

Kopfrais met tanden alléén in het platte vlak. m