is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijna uitsluitend wordt de verticaal werkende frais toegepast, wan-

Fig. 66.

Verticaal roteerende frais met horizontale voeding van het werkstuk.

neer cirkelvormige of geprofileerde

Fig. 6".

Verticaal roteerende frais met horizontale voeding van het werkstuk in twee bewegingsrichtingen.

lijnen gevormd moeten worden, en wel omdat, behalve dat men een beter gezicht op het werkstuk heeft, do fraistafel of het werkstuk beter kan wentelen in het horizontale dan liet verticale vlak.

Een geprofileerde lijn kan op tweeërlei wijze verkregen worden en wel in de eerste plaats, wanneer die lijn een cirkel, een gedeelte van een cirkel, of een vereeniging van verschillende cirkelbogen vormt.

In dat geval kan men het denkbeeldig middelpunt van den te vormen

/■• ir»L* r»I nf nu'l/nllx^nrr rlnon comnn. —

v4t"v* "wv"

vallen met het middelpunt, waarom de fraistafel wentelt. Twee voorbeelden daarvan geven fig 68 en 69. In fig. 68 ligt het middelpunt van den te bewerken cirkelomtrek in het werkstuk zelf. In fig. 69 daarentegen ver daar buiten.

De profiellij n kan echter ook bestaan uit lijnen, welke geen gedeelten van een cirkelomtrek zijn, of wel uit een groot aantal klei¬

ns. *

Verticaal roteerende frais met roteerende voe dinc: van het werkstuk.

ne cirkelbogen, waardoor de mogelijkheid bestaat, dat door minder juist aansluiten der diverse cirkelbogen de zuiverheid van het