is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten opzichte van den vorm der snijtanden rekening te houden hebben Mot de fraisen, volgens fig. 95 en 96 wordt volkomen hetzelfde ïesultaat bereikt ; alleen is daarvoor noodig den stand van het

u-u upzicme van de frais te verplaatsen en te zorgen, dat het verlengde van den zijtand a b steeds door het middelpunt o loopt.

Hot is duidelijk, dat de tanden b c aan den omtrek van de frais volgens fig. 95 al het werk moeten doen, terwijl hij de Irais volgens fig. 96 de tanden aan beide zijden materiaal wegsnijden, zoodat zij minder belast zijn. Men kan de grootte van den hoek,

F'g- 93. Fig, 94,

Schuin achtergedraaide frais met centreerring.

waarin de tanden werken ten opzichte van de hartlijn der frais, vrijwel naar verkiezing bepalen ; een hoek van 75° van een der zijflanken ten opzichte van deze hartlijn kan als voldoende beschouwd worden ; men kan echter ook,5" zooals fis. 97 aancropft hoirU i- i.

1'g- 95- Fig. 96.

Fr" are «ar *

maken en toch denzelfden tand of groef fraisen.

Bij een frais volgens fig. 97 is de richting der roteerende beweging