is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lig. 10b en 107. De hoek der fraisen volgens fig. 105 varieert van 60°

75°, bij fig. 106 en 107 varieert de scherpste hoek van 12°—20°, zoodat de hoek, welke door deze frais ingesneden wordt, varieert van 52°—60°.

Betreffende het gebruik van een dezer fraistypen wordt verwezen naar hetgeen gezegd is bij fig. 95 en 96.

Als grootste afwijking van den hoek, welke ingesneden wordt, kan men dus aannemen 52°—75°.

Is nu in fig. 108 hoek q bekend en evenzoo uit het aantal tanden hoek x, dan kan daarnaar hoek p worden vastgesteld, want :

p - 180° — (2 + x)

en daar z = 180° — q.

is p = q — x.

Onderstaande tabel geeft de verschillende waarden van x en p voor den in tabel I aangegeven steek.

TABEL II.

D . 1 I x j ^ p

liam. frais. aant. tanden. aant. graden. aant. graden.

20 i2 ! 30. I 22.

30 14 25.43 26.17

40 16 22.30 | 29.30

50 j 18 | 20. 32.

60 20 18. 34.

'° 22 16.22 35.38

80 23 i 15.38 36.22

90 ' 25 14.24 37.22

•00 I 26 , 13.51 | 38.9

110 27 13.20 38.40

120 I 28 12.51 39.9

125 29 12.25 39.35

140 | 31 11.37 : 40.23

150 32 11.15 ; 40.45

175 | 34 ! 10.35 | 41.25

200 37 i 9.44 j 42.16

Hoek O, de oorspronkelijke snijhoek, welke gelijk is aan 90° — p is zeer groot; veel te groot om goede resultaten te bereiken bij het fiaisen. Hij is echter noodzakelijk zoo groot noodig orn een frais te verkrijgen, welke voldoende berging biedt voor het vuil, zoowel als om de fraisen na het bot worden, te kunnen naslijper.

Na het harden wordt daarom de scherpe kant weggeslepen en in plaats