is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slijpen gewaarborgd en zal do vorm, zelfs na herhaald slijpen, niet de minste verandering ondergaan hebben.

Een sprekend voorbeeld daarvan, levert de frais volgens fig. 119

)v e ln het museum van Reinecker bewaard wordt. Met deze

z,'n 200 000 trekkers van Mannlicher geweren gefraisd, het-

lig- 119. Fig. 120.

^ ers,eten achtergedraaide frais. Achtergedraaide frais in nieuwen toestand.

welk bij een dikte van 6 mM. een totale fraislengte van 1200 M uitmaakt. In hg. 120 is deze frais in haar oorspronkelijken vorm voorgesteld en kan men zien, dat de tanddikte van dr- frais, volgens fig. 119, door herhaald afslijpen, niet meer dan 1/5 is der oorspronkelijke dikte en niettegenstaande dat, was de vorm van don laatsten trekker volkomen gelijk aan dien van den eersten.

Belangstelling verdient ook hetgeen vermeld wordt op de kaart, welken aan dc frais in fig. 121 is vastgehecht.

•» . . " c - ' —

Fig. 121.

Versleten achtergedraaide frais.

De waarschuwing „oft scharferi" is nog op de frais zichtbaar. Ook deze frais wordt in Reinecker's museum bewaard.

Het principe van de achtergedraaide frais is, dat de rug van den tand gevormd wordt volgens de logarithmische spiraal, welke lijn de eigen-