is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer verschillend aantal taiiden te voorzien. Hoewel deze machine, wat haar constructie betreft, moderner is, is het principe gelijk aan die volgens fig. 166.

Voor zoover nog profielfraisen met fijne tanden (niet achtergedraaide) worden gebruikt, is dit een der gangbare modellen.

Teekenend voor de toepassing van de verschillende fraistypen is dat, terwijl dit type fraismachine door fabrieken van fraismachi-

Fig. 167.

Nieuwere profielfraismachine van Huré.

nes in Amerika en Duitschland niet meer vervaardigd wordt, de machines volgens fig. 166 en 167 nog in den laatsten catalogus van Huré /-ijn opgenomen, waaruit men mag besluiten, dat, terwijl in Amerika en Duitschland de achtergedraaide profielfrais, die met fijne tanden geheel verdrongen heeft, in Frankrijk nog profiel fraisen'met fijne tanden gebruikt worden en er dus nog viaag is naar bovenvermc ( i ui<i( unes. In ons land is de achtergedraaide profielfrais eveneens bijna uitsluitend in gebruik.

2°. Grofgetande fraisen met rechte tanden.

Het fraisen van rechtgetande fraisen is van zeer eenvoudigen aard. Het wordt verricht op een machine volgens fig. 168, desnoods zonder verdeelapparaat, alleen door op een tafel het in fig. 169 afgebeelde toestel te plaatsen. Voor het fraisen van een verschillend aantal tanden